21 Ιανουαρίου 2021: Οι Νέες Ρυθμίσεις στην Κοινωνική Ασφάλιση στην Πράξη

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Οι Νέες Ρυθμίσεις στην Κοινωνική Ασφάλιση στην Πράξη», στις 21/01/2021, ημέρα Πέμπτη, και ώρες 16:00-21:00.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Σε νομικούς και άλλους επαγγελματίες που ενδιαφέρονται για την κοινωνική ασφάλιση.

ΣΚΟΠΟΣ

Η παρουσίαση και ανάλυση των νέων ρυθμίσεων που αφορούν την κοινωνική ασφάλιση, καθώς και η συζήτηση γύρω από τα θιγόμενα θέματα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Στο πρώτο μέρος θα αναλυθούν οι ρυθμίσεις που αφορούν τη συνταξιοδοτική προστασία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ΕΦΚΑ, τις ρυθμίσεις περί εισφορών και οφειλών, καθώς και την υγεία ιδίως τη σύνδεση της προστασίας της υγείας με τον ΑΜΚΑ. Στο δεύτερο μέρος θα πραγματοποιηθεί η ανάλυση των μέτρων για την αντιμετώπιση του COVID-19 υπό το πρίσμα της απασχόλησης-χρόνου εργασίας και  της κοινωνικής ασφάλισης- χρόνου ασφάλισης.

Για τους ως άνω σκοπούς, θα γίνει αναφορά στα σχετικά νομοθετήματα και τη συναφή υφιστάμενη νομολογία, ενώ όπου είναι πρόσφορο θα γίνουν συγκριτικές αναφορές και σε άλλες έννομες τάξεις πέραν της ελληνικής.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
Άννα Τσέτουρα

Η Άννα Τσέτουρα είναι Δικηγόρος, PhD, MA, BA και μέλος του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Είναι μέλος της επιστημονικής επιτροπής του περιοδικού Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης (ΔτΚΑ) και του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης. Έχει αναλάβει διδασκαλία σε ελληνικά Πανεπιστήμια και στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών με αντικείμενο το ευρωπαϊκό δίκαιο κοινωνικής ασφάλειας, την κοινωνική ασφάλιση και τους ασφαλιστικούς φορείς, τη συνταξιοδότηση και τα συνταξιοδοτικά συστήματα, την υγειονομική περίθαλψη, την κοινωνία πολιτών, τη χρηματοδότηση των κοινωνικών πολιτικών. Επίσης, έχει συμμετάσχει σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά συνέδρια και προγράμματα αναφορικά με τη βελτίωση της κοινωνικής προστασίας, καθώς και της διδασκαλίας μαθημάτων κοινωνικής ασφάλειας.

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση του σεμιναρίου για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής και τις σχετικές προθεσμίες.

Για να ενημερωθείτε σχετικά με την εκπτωτική πολιτική του Ιδρύματος, παρακαλούμε ανατρέξτε εδώ.

Για δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλετε τη συνημμένη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο  seminars@cecl.gr. Παρακαλείσθε για την έγκαιρη αίτηση συμμετοχής σας, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Για περισσότερες πληροφορίες επί του σεμιναρίου επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2103623506, ώρες 09:30-17:30, ή αποστείλατε e-mail στο  seminars@cecl.gr.