14 Ιανουαρίου 2021: Διανομή Ασφαλιστικών Προϊόντων από Πιστωτικά Ιδρύματα

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Διανομή Ασφαλιστικών Προϊόντων από Πιστωτικά Ιδρύματα», στις 14/01/2021, ημέρα Πέμπτη, και ώρες 16:00-21:00.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Σε νομικούς που ασχολούνται με τραπεζικό, ασφαλιστικό δίκαιο και δίκαιο της κεφαλαιαγοράς, σε στελέχη και υπαλλήλους ασφαλιστικών επιχειρήσεων και πιστωτικών ιδρυμάτων, σε ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές.

ΣΚΟΠΟΣ

Η παρουσίαση και ανάλυση ενός φαινομένου συνεργασίας τραπεζών με ασφαλιστικές επιχειρήσεις, που πραγματοποιείται με την προώθηση και διανομή ασφαλιστικών προϊόντων (=συμβάσεων)  στους πελάτες των τραπεζών από τις ίδιες τις τράπεζες, ασφαλιστικούς πράκτορες, σύμφωνα με το Ν. 4583/2018.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ     

Η ύλη διαρθρώνεται στην ενδελεχή ανάλυση των νέων σχετικών ρυθμίσεων του Ν. 4583/2018 και όλων των συναφών ενωσιακών και ελληνικών νομοθετημάτων, όπως και σχετικών κωδίκων δεοντολογίας που διέπουν το bancassurance. Συγκριτική επισκόπηση των εφαρμογών του και σε άλλες χώρες της ΕΕ και σε παγκόσμιο επίπεδο. Νομική φύση και μεταχείριση των καταρτιζόμενων συμβάσεων. Νομικό status των φυσικών προσώπων που υλοποιούν τη διανομή των ασφαλιστικών προϊόντων. Προστασία των πελατών.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

’Εφη Τζίβα

Η Έφη (Ευμορφία) Τζίβα είναι Αν. Καθηγήτρια στον Τομέα Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι αριστούχος απόφοιτος της ίδιας Σχολής, από την οποία, επίσης, απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα στο ιδιωτικό δίκαιο και διδακτορικό δίπλωμα, με γνωστικό αντικείμενο, το εμπορικό δίκαιο.

Διδάσκει σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, μαθήματα που ανήκουν στο ευρύτερο αντικείμενο του εμπορικού δικαίου, όπως Δίκαιο Εταιριών, Δίκαιο Ανταγωνισμού, Δίκαιο Εμπορικών Δικαιοπραξιών (Ασφαλιστικό Δίκαιο), Δίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, Σύνθεση Εμπορικού Δικαίου, Erasmus (EU Competition Law στην αγγλική γλώσσα). Παράλληλα συνδιδάσκει, σε μεταπτυχιακό επίπεδο, Τραπεζικό Δίκαιο, ενώ παραδίδει μαθήματα στη Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Φαρμακευτικής του Α.Π.Θ., όπως και στην Εθνική Σχολή Δικαστών.

Έχει δημοσιεύσει τέσσερις μονογραφίες και πάνω από 40 μελέτες στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και συμμετείχε ως ομιλήτρια, σε μεγάλο αριθμό επιστημονικών συνεδρίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Μετέχει σε πολλούς ημεδαπούς και αλλοδαπούς επιστημονικούς συλλόγους και ως δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης ασχολήθηκε με πολλές υποθέσεις εμπορικού, κυρίως, χαρακτήρα με ενωσιακή – διεθνή διάσταση.

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση του σεμιναρίου για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής και τις σχετικές προθεσμίες.

Για να ενημερωθείτε σχετικά με την εκπτωτική πολιτική του Ιδρύματος, παρακαλούμε ανατρέξτε εδώ.

Για δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλετε τη συνημμένη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο  seminars@cecl.gr. Παρακαλείσθε για την έγκαιρη αίτηση συμμετοχής σας, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Για περισσότερες πληροφορίες επί του σεμιναρίου επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2103623506, ώρες 09:30-17:30, ή αποστείλατε e-mail στο  seminars@cecl.gr.