10 Δεκεμβρίου 2020: Ηλεκτρονικές Συμβάσεις B2C & B2B στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Ηλεκτρονικές Συμβάσεις B2C & B2B στην Ευρωπαϊκή Ένωση», στις 10/12/2020, ημέρα Πέμπτη, και ώρες 16:00-21:00.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Σε ασκούμενους, νέους και έμπειρους δικηγόρους και λοιπούς νομικούς συμβούλους, που έχουν βασικές γνώσεις της νομοθεσίας που διέπει το ηλεκτρονικό εμπόριο και την προστασία των καταναλωτών και επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους εμβαθύνοντας στις τρέχουσες νομοθετικές εξελίξεις αλλά και στη διαχρονική εξέλιξη του δικαίου που διέπει τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Επιπλέον, απευθύνεται και σε όλους όσοι επιθυμούν να εξοικειωθούν με την δραστηριότητα των διαδικτυακών πλατφορμών και τις νομικές προκλήσεις του κλάδου, ιδίως κατόπιν της ρυθμιστικής παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το σκοπό της επίτευξης διαφάνειας στις σχέσεις των επιγραμμικών  πλατφορμών  με τους εμπορικούς χρήστες που συναλλάσσονται σε αυτές (Κανονισμός 2019/1150/ΕΕ).

ΣΚΟΠΟΣ

Να αντιληφθούν οι συμμετέχοντες τη διαχρονική εξέλιξη του δικαίου περί προστασίας του καταναλωτή και να εξοικειωθούν με τις διατάξεις της νέας νομοθεσίας, να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους και να προετοιμάσουν τους εντολείς και τους συνεργάτες τους σχετικά με τις αλλαγές που προβλέπει το νέο ενωσιακό πλαίσιο για τις εξ’ αποστάσεως συμβάσεις με καταναλωτές (B2C συναλλαγές).

Επιπλέον  σκοπείται η εξοικείωση των συμμετεχόντων με το νομικό πλαίσιο που διέπει όχι μόνο τα e-shops στις σχέσεις τους με τους καταναλωτές, αλλά και τους διαμεσολαβητές του ηλεκτρονικού εμπορίου (όπως τις πλατφόρμες marketplaces, τις διαδικτυακές μηχανές αναζήτησης και όλους τους παρόχους που συμμετέχουν ως «ενδιάμεσοι» στη διαδικασία του ηλεκτρονικού εμπορίου) στις σχέσεις τους με τους επιχειρηματίες που χρησιμοποιούν τις διαδικτυακές πλατφόρμες ως κανάλι πωλήσεων (B2Β συναλλαγές).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το σεμινάριο αφορά στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, ήτοι στο ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce). Οι κεντρικοί άξονες της εισήγησης αφορούν:

Α) Στις υποχρεώσεις των ηλεκτρονικών καταστημάτων που απορρέουν από το δίκαιο καταναλωτή ως προς τις συμβάσεις εξ’ αποστάσεως που συνάπτονται μεταξύ ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shop) και καταναλωτών (B2C συναλλαγές). Στο πρώτο μέρος της εισήγησης θα παρουσιαστούν οι μεταβολές που επιφέρει η νέα Οδηγία 2019/2161/ΕΕ (New Deal for Consumers) στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο περί προστασίας των καταναλωτών και δη στη διεξαγωγή συναλλαγών στο διαδίκτυο με ηλεκτρονικά καταστήματα.

Β) Στις υποχρεώσεις των πλατφορμών, που αποτελούν τους διαμεσολαβητές του ηλεκτρονικού εμπορίου για τη διευκόλυνση των συναλλαγών μεταξύ επιχειρηματιών και καταναλωτών (πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης: μηχανές αναζήτησης, marketplaces, εργαλεία σύγκρισης τιμών, κρατήσεις καταλυμάτων και εισιτηρίων κλπ). Στο δεύτερο αυτό μέρος της εισήγησης θα παρουσιαστούν οι νέες ex ante ρυθμίσεις που επιβάλλονται από την ενωσιακή νομοθεσία (Κανονισμός 2019/1150/ΕΕ, γνωστός και ως P2B Regulation) ως προς τη λειτουργία των ψηφιακών πλατφορμών και οι οποίες εστιάζουν στις υποχρεώσεις προς τους επαγγελματίες που συναλλάσσονται μέσω αυτών (B2B συναλλαγές).   Τέλος, θα επιχειρηθεί μια συνολική επισκόπηση της διαμόρφωσης του νέου νομικού πλαισίου για τη λειτουργία των επιγραμμικών πλατφορμών και των ηλεκτρονικών καταστημάτων στο άμεσο μέλλον.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

Μίνα Ζούλοβιτς

Η Μίνα Ζούλοβιτς είναι δικηγόρος LL.M., Συνέταιρος στη δικηγορική εταιρεία Ζούλοβιτς – Κοντογεώργου. Κατέχει μακρά εμπειρία και εξειδικευμένη νομική κατάρτιση στον ψηφιακό μετασχηματισμό επιχειρήσεων με έμφαση σε ζητήματα ηλεκτρονικού επιχειρείν και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Μεγάλο μέρος της επαγγελματικής της δραστηριότητας περιλαμβάνει τη νομική υποστήριξη ενός απαιτητικού πελατολογίου αποτελούμενου από επιχειρηματίες δραστηριοποιούμενους στο χώρο του λιανικού και χονδρικού εμπορίου στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως τη βιομηχανία της μόδας, τα προϊόντα αισθητικής και ομορφιάς, τις μεταφορές, την βιομηχανία καπνικών ειδών, τον εξοπλισμό ηλεκτρικών ειδών, αλλά και σύγχρονους επιχειρηματίες από το χώρο της καινοτομίας, που δραστηριοποιούνται στη διαχείριση φυσικών και ψηφιακών αρχείων, τη λειτουργία διαδικτυακών πλατφορμών διαμεσολάβησης ηλεκτρονικού εμπορίου και ηλεκτρονικών αγορών (marketplaces).

Έχει διατελέσει μέλος του E-Regulation Committee του E-Commerce Europe από το 2014 και νομική σύμβουλος του GRECA/ΕΣΗΕ – (Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Εμπορίου) από την ίδρυσή του μέχρι και σήμερα. Περαιτέρω, έχει υπάρξει νομική σύμβουλος του Δημοσίου σε ποικίλες περιστάσεις, μεταξύ των οποίων και η παροχή συμβουλευτικής αρωγής σε ζητήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ψηφιακής υπογραφής και ασφάλειας συστημάτων. Επιπλέον, έχει συμμετάσχει στο σύνολο των πρόσφατων νομοπαρασκευαστικών επιτροπών που αφορούσαν την τροποποίηση του ν. 2251/1994 (περί προστασίας του καταναλωτή) συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων που επήλθαν με την ενσωμάτωση των Οδηγιών 2011/83/ΕΕ και 2013/11/ΕΕ και το ν. 4512/2018, καθώς και στη σύνταξη του Κώδικα Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό εμπόριο. Πρόσφατα, συμμετείχε ως νομική σύμβουλος του GRECA (Greek e-Commerce Association) στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία του Κανονισμού 2019/1150/ΕΕ (P2B Regulation) για την διαφάνεια και την ίση μεταχείριση στο διαδίκτυο. Έχει διδάξει επί σειρά ετών σε προπτυχιακά και λοιπά εκπαιδευτικά προγράμματα ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων και ποικίλων εκπαιδευτικών φορέων (IST College υπό την αιγίδα του University of Hardfordshire, AIT υπό την αιγίδα του Carnegie Mellon, Eltrun υπό την αιγίδα του ΟΠΑ, Excelixis κλπ).

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση του σεμιναρίου για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής και τις σχετικές προθεσμίες.

Για να ενημερωθείτε σχετικά με την εκπτωτική πολιτική του Ιδρύματος, παρακαλούμε ανατρέξτε εδώ.

Για δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλετε τη συνημμένη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο  seminars@cecl.gr. Παρακαλείσθε για την έγκαιρη αίτηση συμμετοχής σας, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Για περισσότερες πληροφορίες επί του σεμιναρίου επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2103623506, ώρες 09:30-17:30, ή αποστείλατε e-mail στο  seminars@cecl.gr.