29 Οκτωβρίου 2020: Οι Νέες Ρυθμίσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας κατά το Στάδιο Προσδιορισμού και Είσπραξης του Φόρου

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Οι Νέες Ρυθμίσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας κατά το Στάδιο Προσδιορισμού και Είσπραξης του Φόρου», στις 29/10/2020, ημέρα Πέμπτη, και ώρες 16:00-21:00.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε δικηγόρους και ασκούμενους δικηγόρους, σε διοικητικούς δικαστές, σπουδαστές της ΕΣΔΙ, μεταπτυχιακούς φοιτητές Τμημάτων Νομικής και εν γένει νομικούς ασχολούμενους με το φορολογικό δίκαιο.

ΣΚΟΠΟΣ

Η παρουσίαση των νομοθετικών εξελίξεων στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας επί των ζητημάτων προσδιορισμού του φόρου και διαδικασίας είσπραξής του, μετά το ν. 4646/2019, η παρουσίαση των νέων ρυθμίσεων και η συγκριτική επισκόπησή τους με τις τροποιηθείσες ρυθμίσεις με παράθεση και κριτική της σχετικής νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Διοικητικών Δικαστηρίων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Κεφάλαιο πρώτο: Ο προσδιορισμός του φόρου

  • Οι πράξεις προσδιορισμού φόρου
  • Η παραγραφή προς έκδοση πράξης προσδιορισμού φόρου
  • Η παράταση της παραγραφής

    Κεφάλαιο δεύτερο: Η είσπραξη του φόρου
  • Η πληρωμή του φόρου
  • Λήψη διασφαλιστικών μέτρων
  • Λήψη μέτρων αναγκαστικής Εκτέλεσης
  • Αλληλέγγυα ευθύνη των διοικούντων τα νομικά πρόσωπα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
Στυλιανός Δ. Μαυρίδης

Μεταδιδάκτορας Δημοσιονομικού Δικαίου Νομικής ΑΠΘ, Ειδικός Επιστήμονας Νομικής ΔΠΘ, Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω.

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Διδάκτωρ Νομικής Α.Π.Θ. στον τομέα του Δημοσίου Δικαίου. Κάτοχος Μεταδιδακτορικού Δημοσιονομικου Δικαίου Νομικής Α.Π.Θ. Κάτοχος δύο Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης: Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών Νομικής Α.Π.Θ., Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου Νομικής Δ.Π.Θ.. Ειδικός επιστήμονας του Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ. Μέλος της Ανεξάρτητης Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών στο πλαίσιο σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (2017). Αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Πρόεδρος του Ομίλου Νομικού Προβληματισμού “Έρεισμα Δράσης”. Έχει συγγράψει 3 βιβλία – μονογραφίες και πληθώρα μελετών και άρθρων σε ελληνικά και ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά επί ζητημάτων δημοσίου δικαίου, έχει δε αναλάβει την συνεπιμέλεια του Φορολογικού Πολυκώδικα (εκδ. Σάκκουλα) και την επιμέλεια του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (εκδ. Σάκκουλα). Τέλος, έχει εισηγηθεί σε διάφορα σεμινάρια και συνέδρια για ζητήματα που άπτονται του τομέα του δημοσίου δικαίου.

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση του σεμιναρίου για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής και τις σχετικές προθεσμίες.

Για δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλετε τη συνημμένη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο  seminars@cecl.gr. Παρακαλείσθε για την έγκαιρη αίτηση συμμετοχής σας, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Για περισσότερες πληροφορίες επί του σεμιναρίου επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2103623506, ώρες 09:30-17:30, ή αποστείλατε e-mail στο  seminars@cecl.gr.