27 Οκτωβρίου 2020: Εξελίξεις στο Δίκαιο της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας με τον Ν. 4605/2019

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Εξελίξεις στο Δίκαιο της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας με τον Ν. 4605/2019», στις 27/10/2020, ημέρα Τρίτη, και ώρες 16:00-21:00.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε φοιτητές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς), νομικούς, δικηγόρους, νομικούς συμβούλους και στελέχη επιχειρήσεων, tech-start-ups, ερευνητικά κέντρα και δικαστικούς λειτουργούς καθώς και γενικά σε κάθε ενδιαφερόμενο που ασχολείται με το δίκαιο της διανοητικής ιδιοκτησίας.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση του νέου θεσμικού πλαισίου για το εμπορικό απόρρητο μετά την ψήφιση του ν. 4605/2019, με τον οποίο θεσμοθετείται στο πλαίσιο της ενίσχυσης της καινοτομίας στην Ευρώπη σε εφαρμογή της Οδηγίας 2016/973/ΕΕ η προστασία της τεχνογνωσίας και των εμπορικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

  • Η έννοια του εμπορικού απορρήτου (τι καλύπτει, προϋποθέσεις προστασίας, είδη εμπορικού απορρήτου)
  • Σχέση του εμπορικού απορρήτου με διπλώματα ευρεσιτεχνίας
  • Νόμιμη και παράνομη χρήση εμπορικού απορρήτου
  • Έννομη προστασία του εμπορικού απορρήτου
  • Πρακτικές αποτελεσματικής προστασίας του εμπορικού απορρήτου από εσωτερικές και εξωτερικές απειλές
  • Συμβάσεις εμπιστευτικότητας (Νon-disclosure Agreements) (απαραίτητα στοιχεία και χρήσιμες συμβουλές)
  • Ένταξη του εμπορικού απορρήτου στην επιχειρηματική στρατηγική και στη διαχείριση γνώσης (πρακτικές συμβουλές αντιμετώπισης του εμπορικού απορρήτου για επιχειρήσεις)

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ

Μαρία Γ. Σινανίδου, Μαρία – Δάφνη Παπαδοπούλου

Μαρία Γ. Σινανίδου, Int. IP. LL.M., Certified   Mediation Advocate, Δικηγόρος

Η Μαρία Γ. Σινανίδου είναι Δικηγόρος, πιστοποιημένη Νομική Παραστάτης σε Διαμεσολάβηση με εξειδίκευση στο δίκαιο της διανοητικής ιδιοκτησίας και από το 2005 Επιστημονική Συνεργάτιδα στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ). Συμμετέχει σε συνέδρια, αρθρογραφεί σε νομικά περιοδικά και έχει συγγραφικό έργο τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό στο δίκαιο της διανοητικής ιδιοκτησίας. Παράλληλα συμμετέχει σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές και ομάδες εργασίας, καθώς και σε προγράμματα Διδυμοποίησης (Twinning Projects) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως Εμπειρογνώμονας σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Μαρία – Δάφνη Παπαδοπούλου, Δ.Ν., LL.M. mult, Δικηγόρος

Η Μαρία-Δάφνη Παπαδοπούλου είναι δικηγόρος με εξειδίκευση σε ζητήματα διανοητικής ιδιοκτησίας και κυρίως σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Απασχολείται από το 2005 στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας ως έμμισθος δικηγόρος, ενώ τα τελευταία τρία χρόνια ως Προϊστάμενη του Νομικού Τμήματος. Ταυτόχρονα, συμμετέχει σε επιτροπές και ομάδες εργασίας για τη διανοητική ιδιοκτησία, όπως και σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, διδάσκει και αρθρογραφεί σχετικά με ζητήματα διανοητικής ιδιοκτησίας, πραγματοποιεί εισηγήσεις σε συνέδρια, ενώ ασκεί κυρίως συμβουλευτική δικηγορία σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας.

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση του σεμιναρίου για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής και τις σχετικές προθεσμίες.

Για δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλετε τη συνημμένη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο  seminars@cecl.gr. Παρακαλείσθε για την έγκαιρη αίτηση συμμετοχής σας, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Για περισσότερες πληροφορίες επί του σεμιναρίου επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2103623506, ώρες 09:30-17:30, ή αποστείλατε e-mail στο  seminars@cecl.gr.