09 Ιουλίου 2020: Η Δικονομία του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Η Δικονομία του Ελεγκτικού Συνεδρίου», στις 09/07/2020, ημέρα Πέμπτη, και ώρες 16:00-21:00.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε νομικούς, σε δικηγόρους και σε υποψήφιους σπουδαστές στην Εθνική Σχολή Δικαστών.

ΣΚΟΠΟΣ

Κατεξοχήν στόχος του σεμιναρίου είναι η όσο τον δυνατόν πιο εξαντλητική παρουσίαση των δικονομικών νομοθετημάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ήτοι του ΠΔ 1225/1981 και του ΚΝΕΣ (άρ. 1, 4-10, 25, 48, 68-88, 92). Η παρουσίαση των νομοθετημάτων αυτών θα συμπεριλάβει τις αντίστοιχες νομολογιακές και βιβλιογραφικές παραπομπές.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

• Δικαιοδοσία και αρμοδιότητα του ΕΣ
• Παρουσίαση των (οιονεί) ενδίκων βοηθημάτων και μέσων (ένσταση, έφεση, αγωγή, ανακοπή εκτέλεσης, παρέμβαση, ανακοπή ερημοδικίας, τριτανακοπή, αίτηση αναίρεσης, αίτηση επανάληψης της διαδικασίας, αίτηση διόρθωσης- ερμηνείας, πρότυπη δίκη, υποβολή προδικαστικού ερωτήματος)
– Γενικές προϋποθέσεις του παραδεκτού (ικανότητα διαδίκου, ικανότητα δικαστικής παράστασης, ικανότητα προς το δικολογείν (πληρεξουσιότητα)
– Προϋποθέσεις του παραδεκτού του δικογράφου
– Προϋποθέσεις του παραδεκτού των προβαλλόμενων λόγων
– Βασιμότητα των προβαλλόμενων λόγων
• Προϋποθέσεις άσκησης του εκάστοτε ένδικου βοηθήματος και μέσου
• Προπαρασκευή συζήτησης – Επιδόσεις – Ορισμός δικασίμου – Συζήτηση υπόθεσης (υποβολή υπομνημάτων, δικογράφου πρόσθετων λόγων) –Διακοπή και επανάληψη διαδικασίας
• Δικονομικές ακυρότητες
• Αποδεικτικά μέσα
• Έκδοση απόφασης
• Δεδικασμένο- Υποχρέωση εκτέλεσης απόφασης

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

Ασπασία Αρχοντάκη

Η κ. Ασπασία Αρχοντάκη είναι διδάκτωρ Νομικής στο Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο και μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Φορολογικό Δίκαιο. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στο εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου του Bordeaux (2011), Μεταπτυχιακού Διπλώματος «Droit public approfondi» του Πανεπιστημίου Paris II (2012), Μεταπτυχιακού Διπλώματος στο Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2013)  και Μεταπτυχιακού Διπλώματος «Droit international public» του Πανεπιστημίου Paris II (2014). Έχει συγγράψει τέσσερις μονογραφίες, έχει συμμετάσχει σε συλλογικούς τόμους ελληνικών και ξένων εκδοτικών οίκων, αρθρογραφεί, και συμμετέχει σε συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Εργάσθηκε ως δικηγόρος στο διάστημα 2013-2018. Τη χρονική περίοδο 2015-2016  υπηρέτησε στη νομική υπηρεσία στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στη Γενεύη.

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση του σεμιναρίου για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής και τις σχετικές προθεσμίες.

Για δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλετε τη συνημμένη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο  seminars@cecl.gr. Παρακαλείσθε για την έγκαιρη αίτηση συμμετοχής σας, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Για περισσότερες πληροφορίες επί του σεμιναρίου επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2103623506, ώρες 09:30-17:30, ή αποστείλατε e-mail στο  seminars@cecl.gr.