6 Ιουλίου 2020: Δίκαιο των Προσλήψεων. Νόμος του ΑΣΕΠ (Ν. 2190/1994)

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Δίκαιο των Προσλήψεων. Νόμος του ΑΣΕΠ (Ν. 2190/1994)», στις 06/07/2020, ημέρα Δευτέρα, και ώρες 16:00-21:00.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε Δικηγόρους και ασκούμενους δικηγόρους, σε διοικητικούς δικαστές, σε Μέλη του ΝΣΚ, σε  υπαλλήλους και στελέχη του Δημοσίου, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των λοιπών νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σε εκπροσώπους συνδικαλιστικών οργανώσεων των δημοσίων υπαλλήλων και των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α., σε σπουδαστές και αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές Τμημάτων Νομικής, Δημόσιας Διοίκησης, Διοίκησης Επιχειρήσεων Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει με σφαιρικό και διεισδυτικό τρόπο τους κανόνες του Δικαίου των Προσλήψεων στο Δημόσιο, με ιδιαίτερη έμφαση στο συνταγματικό δίκαιο των Προσλήψεων, στο νόμο του ΑΣΕΠ και στις αρχές της νομιμότητας, της αντικειμενικότητας και της αξιοκρατείας, σε διεπαφή με τη νομολογία του ΣτΕ, των Διοικητικών Εφετείων και των αποφάσεων του ΑΣΕΠ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Συνταγματικό Δίκαιο και Δίκαιο των Προσλήψεων. Η αρχή της νομιμότητας, οι γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου και το δίκαιο των προσλήψεων. Προσλήψεις, Βουλή, Κυβέρνηση και ΑΣΕΠ. Το ΑΣΕΠ ως συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξάρτητη Αρχή. Ο νόμος 2190/1994 (Νόμος του ΑΣΕΠ). Η αρμοδιότητα του ΑΣΕΠ. Οι προκηρύξεις. Ανεξαρτησία, νομιμότητα, αντικειμενικότητα και αξιοκρατία. Η έκταση της αρμοδιότητας του ΑΣΕΠ. Οι ενστάσεις ενώπιον του ΑΣΕΠ. Πλήρωση θέσεων με διαγωνισμό. Πλήρωση θέσεων βάσει προτεραιότητας. Επιλογή Ειδικών Επιστημόνων. Η γλωσσομάθεια. Η συνάφεια των πτυχίων. Τα κοινωνικά κριτήρια. Κρίσιμα ζητήματα από τις αποφάσεις του ΣτΕ, των Διοικητικών Εφετείων, της Μείζονος Ολομέλειας, της Ελάσσσονος Ολομέλειας και των Τμημάτων του ΑΣΕΠ. Η ανάγκη γενίκευσης, χωρίς εξαιρέσεις, του ρόλου του ΑΣΕΠ. Η ανάγκη απλοποίησης της διαδικασίας προσλήψεων.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Βασίλης Γ. Τζέμος

Ο Δρ. Βασίλης Γ. Τζέμος είναι Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ, www.dimosiodikaio.gr) και Διευθυντής του ελεύθερα προσβάσιμου Ηλεκτρονικού Επιστημονικού Περιοδικού ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ (www.publiclawjournal.com). Είναι Διδάκτωρ Δημοσίου και Ευρωπαϊκού Δικαίου (Freiburg), Δικηγόρος Αθηνών παρ΄ Αρείω Πάγω και Σύμβουλος του ΑΣΕΠ.  Έχει διδάξει από το 2003 Δημόσιο και Ευρωπαϊκό Δίκαιο σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο μεταξύ άλλων στο ΕΑΠ, στη Νομική Σχολή Αθηνών, στο Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος, στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στο ΑΠΚΥ,  στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, στην Εθνική Σχολή Δικαστών και στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης.  Είναι Συγγραφέας και Επιμελητής 18 βιβλίων και πολυάριθμων επιστημονικών μελετών και άρθρων στα ελληνικά, αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά. Το τελευταίο έτος δημοσιεύτηκαν υπό την επιμέλειά του τα έργα 1) Δίκαιο των Προσλήψεων. Ο Νόμος του ΑΣΕΠ (Ν. 2190/1994). Ερμηνεία κατ΄άρθρο, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, 2020, σ. 496), 2) Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Κατ΄ άρθρο Ερμηνεία, 2019, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, σ. 704. 2η πλήρως επικαιροποιημένη έκδοση,  και 3) Το Δημόσιο Δίκαιο σε Αμηχανία. 6ο Ετήσιο Ετήσιο Συνέδριο     Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) με πρόσκληση υποβολής papers, 2020, Ebook. Είναι Πρόεδρος της Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής του 7ου Ετήσιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) που θα διεξαχθεί διαδικτυακά 30 Ιουνίου και 1 Ιουλίου 2020.

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση του Σεμιναρίου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής και τις σχετικές προθεσμίες.

Για δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλετε τη συνημμένη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο  seminars@cecl.gr. Παρακαλείσθε για την έγκαιρη αίτηση συμμετοχής σας, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.