24 Ιουνίου 2020: Εξειδικευμένα Ζητήματα Δικαίου Εξυγίανσης Επιχειρήσεων (ειδική διαχείριση, μεταβίβαση επιχείρησης με το άρ. 106δ, προληπτικά μέτρα, Οδηγία 2019/1023 κ.ά.)

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Εξειδικευμένα Ζητήματα Δικαίου Εξυγίανσης Επιχειρήσεων (ειδική διαχείριση, μεταβίβαση επιχείρησης με το άρ. 106δ, προληπτικά μέτρα, Οδηγία 2019/1023 κ.ά.)», στις 24/06/2020, ημέρα Τετάρτη, και ώρες 16:00-21:00.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Η παρουσίαση απευθύνεται σε δικηγόρους που εκπροσωπούν επιχειρήσεις σε οικονομική δυσκολία ή πιστωτές όπως οι τράπεζες, τα funds, οι εργαζόμενοι και οι προμηθευτές ή ακόμη και σε λογιστές, οικονομικούς συμβούλους ή τραπεζικά στελέχη που συμμετέχουν στη σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων, ενόψει υπαγωγής σε διαδικασίες εξυγίανσης επιχειρήσεων. Καθώς πρόκειται για σεμινάριο επί εξειδικευμένων ζητημάτων, είναι χρήσιμη η γνώση των βασικών εννοιών της εξυγίανσης επιχειρήσεων.

ΣΚΟΠΟΣ

Φωτίζονται εξειδικευμένα ζητήματα του δικαίου εξυγίανσης επιχειρήσεων με ιδιαίτερη σημασία στην πράξη. Εν πρώτοις, ενώ η διαδικασία εξυγίανσης του Πτωχευτικού Κώδικα (άρ. 99 επ.) έχει ήδη αναλυθεί επαρκώς, μικρότερης επεξεργασίας έχει τύχει η ιδιαιτέρως σημαντική παραλλαγή της εξυγίανσης με μεταβίβαση επιχείρησης (άρ. 106δ), όπως και μεταβίβαση επιχείρησης που επιτυγχάνεται δια της διαδικασίας ειδικής διαχείρισης (ν. 4307/2014). Αναλύεται η μεταβίβαση επιχείρησης ως σημαντική εκδοχή της εξυγίανσης και οι διαφορές των επιμέρους διαδικασιών, με αναφορά σε πρακτικά παραδείγματα. Εν συνεχεία, αναλύονται άλλα επίκαιρα ζητήματα όπως τα προληπτικά μέτρα, η Οδηγία 2019/1023, ώστε ο συμμετέχων να είναι «up to date» σε όλα τα σημαντικά για την πράξη της εξυγίανσης ζητήματα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Αναλύονται οι εξής θεματικές ενότητες:
•διαδικασία ειδικής διαχείρισης (ν. 4307/14): χαρακτηριστικά, τροποποιήσεις ν. 4559 και 4647/2019, έννοια παύσης πληρωμών, αμφισβητούμενα ζητήματα (προσόντα ειδικού διαχειριστή, βιωσιμότητα επιχείρησης, τύχη εργαζομένων, προσφερόμενο τίμημα κ.ά.).
•μεταβίβαση επιχείρησης στο πλαίσιο του άρ. 106δ ΠτωχΚ: αντιπαραβολή με ειδική διαχείριση, διαμορφώσεις της συναλλαγής, παραδείγματα από την πράξη.
•λοιπά επίκαιρα ζητήματα διαδικασίας εξυγίανσης: προληπτικά μέτρα άρ. 106α παρ. 6 ΠτωχΚ, εξέταση βιωσιμότητας και συλλογικής ικανοποίησης πιστωτών, μεταχείριση εγγυητών, δυνατότητες ρύθμισης των οφειλών προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.
•Οδηγία 2019/1023 περί πλαισίου για την προληπτική αναδιάρθρωση, την απαλλαγή από τα χρέη και τις ανικανότητες ή την έκπτωση οφειλετών, καθώς και περί μέτρων βελτίωσης των διαδικασιών αυτών: γενικά χαρακτηριστικά, στοχοθεσία, εισαγωγή προπτωχευτικής διαδικασίας, απαλλαγή φυσικών προσώπων, αναγκαίες προσαρμογές στο ελληνικό δίκαιο.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Αλέξανδρος Ν. Ρόκας

Ο Αλέξανδρος Ρόκας είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και Διδάκτωρ Νομικής. Αποφοίτησε από το Τμήμα Νομικής του Παν/μίου Αθηνών και απέκτησε μεταπτυχιακούς τίτλους από τα Παν/μια Humboldt του Βερολίνου και Harvard, καθώς και διδακτορικό τίτλο από το Παν/μιο Humboldt του Βερολίνου. Είναι συγγραφέας των μονογραφιών: Προπτωχευτική Διαδικασία Εξυγίανσης Επιχειρήσεων (β΄ έκδοση, 2014), Die Insolvenzprophylaxe als Bestandteil der Corporate Governance im deutschen Aktienrecht (2012), ενώ πρόσφατα κυκλοφόρησε το βιβλίο που έγραψε από κοινού με τους Γ. Ψαρουδάκη και Θ. Κουλουριάνο με τίτλο: «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων (ν. 4469/2017) – κατ’ άρθρον ερμηνεία». Έχει διδάξει ως εντεταλμένος διδασκαλίας στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ και τη Νομική Σχολή του ΑΠΘ. Τέλος, συμμετείχε στην Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για την αναμόρφωση του Πτωχευτικού Κώδικα (2015-2016), στην Ομάδα Εργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την αναμόρφωση του Κανονισμού 1346/2000 περί διασυνοριακής αφερεγγυότητας (2013-2014) και στην Ομάδα Εργασίας για την αναμόρφωση του κ.ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιριών (2013-2014, 2018), καθώς και είναι μέλος της επιτροπής που επιμελείται την ύλη της «Επιθεώρησης του Εμπορικού Δικαίου».

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση του σεμιναρίου για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής και τις σχετικές προθεσμίες.

Για δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλετε τη συνημμένη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο  seminars@cecl.gr. Παρακαλείσθε για την έγκαιρη αίτηση συμμετοχής σας, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Για περισσότερες πληροφορίες επί του σεμιναρίου επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2103623506, ώρες 09:30-17:30, ή αποστείλατε e-mail στο  seminars@cecl.gr.