23 Ιουνίου 2020: Η Ρήτρα Απαγόρευσης Ανταγωνισμού και Τήρησης Εχεμύθειας στην Ατομική Σύμβαση Εργασίας

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Η Ρήτρα Απαγόρευσης Ανταγωνισμού και Τήρησης Εχεμύθειας στην Ατομική Σύμβαση Εργασίας», στις 23/06/2020, ημέρα Τρίτη, και ώρες 16:00-21:00.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Σε δικηγόρους της δικαστηριακής πρακτικής, νομικούς συμβούλους επιχειρήσεων, δικαστικούς λειτουργούς, οικονομολόγους, λογιστές, και στελέχη εταιριών που ασχολούνται με τις εργασιακές σχέσεις του προσωπικού τους.

ΣΚΟΠΟΣ

Αναλυτική και εις βάθος παρουσίαση των βασικών θεμάτων-ζητημάτων που ανακύπτουν στην καθημερινή πρακτική σε σχέση με τις ρήτρες απαγόρευσης ανταγωνισμού και τήρησης εχεμύθειας του εργαζομένου στην ατομική σύμβαση εργασίας, δια της νομολογιακής, θεωρητικής και εν γένει νομικής αντιμετώπισης αυτών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Προέλευση, έννοια και νομική θεμελίωση της υποχρέωσης πίστης του εργαζομένου.

2] Η υποχρέωση πίστης ως περιεχόμενο της ατομικής σύμβασης εργασίας.

3] Το περιεχόμενο της απαγόρευσης μη ανταγωνισμού.

4] Η απαγόρευση παράλληλης απασχόλησης.

5] Ρήτρα μετασυμβατικής απαγόρευσης ανταγωνισμού-Έλεγχος νομιμότητας αυτής: Θεμέλιο ελέγχου, χρονικό, τοπικό, επαγγελματικό πεδίο ισχύος της ρήτρας, εύλογη αποζημίωση, εξυπηρέτηση δικαιολογημένων συμφερόντων του εργοδότη και τήρηση της αρχής της αναλογικότητας.

6] Οι έννομες συνέπειες παραβίασης ρητρών μη ανταγωνισμού.

7] Υποχρέωση εχεμύθειας του εργαζομένου: α. Έννοια του «απορρήτου». β. Το ειδικότερο περιεχόμενο της υποχρέωσης εχεμύθειας. γ. Έλεγχος νομιμότητας ρήτρας μετασυμβατικής απαγόρευσης εχεμύθειας.  δ. Η υποχρέωση εχεμύθειας των μελών του Συμβουλίου εργαζομένων. ε. Σύγκριση υποχρέωσης εχεμύθειας και μη ανταγωνισμού.

8]Ποινική προστασία του απορρήτου: α. Ν. 146/1914 και β. ΠΚ.

9] Ρήτρες μη ανταγωνισμού και εχεμύθειας στους αμειβόμενους ή επαγγελματίες αθλητές.

10] Ρήτρες μη ανταγωνισμού και  εχεμύθειας στους διευθύνοντες υπαλλήλους-διευθυντικά στελέχη

11] Ισχύς ρητρών μη ανταγωνισμού και εχεμύθειας κατά τη διάρκεια απεργίας.

12] Η υποχρέωση εχεμύθειας και μη ανταγωνισμού στα συνδικαλιστικά στελέχη.

13] Συμπεράσματα-Προτάσεις.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Κωνσταντίνος Δ. Πανόπουλος

Κωνσταντίνος Δ. Πανόπουλος, Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, Διδάκτωρ Εργατικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Συγγραφέας  μελετών και άρθρων σε επίκαιρα ζητήματα εργατικού δικαίου, Εισηγητής σε ποικίλα θέματα εργατικού δικαίου, και Αναπληρωτής Διδάσκων Εργατικού Δικαίου στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση του σεμιναρίου για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής και τις σχετικές προθεσμίες.

Για δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλετε τη συνημμένη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο  seminars@cecl.gr. Παρακαλείσθε για την έγκαιρη αίτηση συμμετοχής σας, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Για περισσότερες πληροφορίες επί του σεμιναρίου επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2103623506, ώρες 09:30-17:30, ή αποστείλατε e-mail στο  seminars@cecl.gr.