18 Ιουνίου 2020: Καταδολίευση Δανειστών

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Καταδολίευση Δανειστών», στις 18/06/2020, ημέρα Πέμπτη, και ώρες 16:00-21:00.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε Δικηγόρους, οι οποίοι -συμβουλευτικά ή δικαστηριακά- ενδιαφέρονται για τα μέσα και τους κινδύνους στη διασφάλιση της δυνατότητας ικανοποίησης των απαιτήσεων (χρηματικών ή μη) που διατηρούν οι δανειστές, καθώς και σε Δικαστικούς Λειτουργούς, εξαιτίας του πλήθους των αμφισβητούμενων ζητημάτων που έχει αντιμετωπίσει και εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η νομολογία στο πεδίο αυτό αλλά και σε οποιονδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο π.χ.  ασκούμενους δικηγόρους, μεταπτυχιακούς φοιτητές κλπ.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι να παράσχει στους συμμετέχοντες μία σφαιρική παρουσίαση του προβλήματος της «καταδολίευσης των δανειστών» και του κύριου μέσου αντιμετώπισής του, δηλαδή της αγωγής διάρρηξης, όχι μόνο με την ανάπτυξη των προβληματισμών που εντοπίζονται στη νομική θεωρία αλλά και με άξονα τη θέση της νομολογίας στα εριζόμενα ζητήματα. Εξαιτίας, δε, της σημασίας του ζητήματος στη συναλλακτική ζωή, θα δοθεί έμφαση και σε δικονομικά θέματα που αφορούν την άσκηση της αγωγής διάρρηξης και τα αποτελέσματα της διάρρηξης.  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Στο Σεμινάριο θα μελετηθούν οι προϋποθέσεις και οι έννομες συνέπειες διάρρηξης της καταδολιευτικής απαλλοτρίωσης. Στο πλαίσιο αυτό θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ίδια την έννοια της απαλλοτρίωσης και θα εξετασθούν ορισμένες μη συνήθεις μορφές απαλλοτρίωσης, το περιεχόμενο του δόλου του οφειλέτη και της γνώσης του τρίτου, καθώς και η έννοια της «αφερεγγυότητας», ενόψει και των υφιστάμενων απορρήτων. Επιπλέον, θα αναπτυχθούν προβληματισμοί που εντοπίζονται σε σχέση με την αρχή της δημοσιότητας όταν το αντικείμενο της απαλλοτρίωσης είναι εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου που αποτελεί τη συνηθέστερη περίπτωση, καθώς και όταν η απαίτηση που πρέπει να προστατευθεί δεν είναι χρηματική. Τέλος, έμφαση θα δοθεί τόσο στη διάκριση του θεσμού από άλλα μορφώματα, όσο και στα δικονομικά ζητήματα που θα απασχολήσουν σε περίπτωση άσκησης και ευδοκίμησης της αγωγής διάρρηξης (παθητική νομιμοποίηση, ορισμένο, σώρευση νομικών βάσεων, εκτέλεση κλπ).

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

Παρασκευή Γ. Γεωργάκη

Η Παρασκευή Γεωργάκη είναι Δικηγόρος, κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Αστικό Δίκαιο με «Άριστα» και Υποψήφια Διδάκτωρ Αστικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ αρθρογραφεί σε νομικά περιοδικά. Διαθέτει εμπειρία στον χειρισμό ζητημάτων που άπτονται τόσο των κλάδων του κλασικού αστικού δικαίου (αδικοπραξία, προστασία της προσωπικότητας, κληρονομικό δίκαιο κλπ) όσο και των σύγχρονων οικονομικών συναλλαγών, καθώς και στη συμβουλευτική καθοδήγηση κατά τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμβάσεων.

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση του σεμιναρίου για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής και τις σχετικές προθεσμίες.

Για δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλετε τη συνημμένη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο  seminars@cecl.gr. Παρακαλείσθε για την έγκαιρη αίτηση συμμετοχής σας, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Για περισσότερες πληροφορίες επί του σεμιναρίου επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2103623506, ώρες 09:30-17:30, ή αποστείλατε e-mail στο  seminars@cecl.gr.