07 Μαΐου 2020: Πρακτικά Ζητήματα Δικαίου του Περιβάλλοντος

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Πρακτικά Ζητήματα Δικαίου του Περιβάλλοντος», στις 07/05/2020, ημέρα Πέμπτη, και ώρες 16:00-21:00.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται κυρίως σε νομικούς, δικηγόρους, στελέχη εταιρειών, δικηγορικών γραφείων & δικηγορικών εταιρειών, περιβαλλοντολόγους, πολιτικούς μηχανικούς, αρχιτέκτονες, μηχανικούς περιβάλλοντος, δασολόγους και σε όλες τις συναφείς ειδικότητες, καθώς και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες των συναφών ειδικοτήτων με το Δίκαιο Περιβάλλοντος.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπό του σεμιναρίου αποτελεί η εξέταση επίκαιρων, αλλά και διαχρονικών προβλημάτων στο Δίκαιο Περιβάλλοντος, κυρίως από πρακτική σκοπιά. Τίθεται ως προτεραιότητα η σύνδεση της θεωρίας με την πράξη, καθώς και η γεφύρωση αφενός του γενικού μέρους του κλάδου με τις επιμέρους ειδικές διατάξεις, υπό το φως μάλιστα της εθνικής και ενωσιακής νομολογίας, αφετέρου η κατανόηση του τρόπου αρμονικής συνεργασίας των επιμέρους επιστημονικών/επαγγελματικών κλάδων στο Δίκαιο Περιβάλλοντος.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

  1. Εισαγωγή: Πηγές και αρχές Δικαίου Περιβάλλοντος.
  2. Δασικό Δίκαιο: επίκαιρα προβλήματα (π.χ. δασικοί χάρτες).
  3. Περιβαλλοντική Αδειοδότηση: ΑΕΠΟ, ΜΠΕ: σύγχρονα ζητήματα, εξέταση πρόσφατης νομολογίας, επίλυση πρακτικών θεμάτων.
  4. Δικαστική προστασία σε περιβαλλοντικές υποθέσεις.
  5. Ο ρόλος των διαφορετικών επαγγελματικών ειδικοτήτων (π.χ. μηχανικού και δικηγόρου) στο Δίκαιο του Περιβάλλοντος και στο Πολεοδομικό Δίκαιο.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Παναγιώτης Α. Γαλάνης

Ο Παναγιώτης Γαλάνης είναι νομικός, αριστούχος απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης στο Δίκαιο Περιβάλλοντος της ίδιας σχολής και Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου στην ίδια σχολή, ενώ σπουδάζει και στο Τμ. Ψυχολογίας ΕΚΠΑ. Ασχολείται ερευνητικά, συγγραφικά και επαγγελματικά (γνωμοδοτικά κυρίως) με το Δίκαιο Περιβάλλοντος. Έχει συγγράψει σχετικό εγχειρίδιο με τίτλο: «Σύγχρονες Προσεγγίσεις στο Δίκαιο του Περιβάλλοντος» (Πρακτικά Θέματα-Νομολογία), καθώς και μία μονογραφία. Έχει συγγράψει, επίσης, περισσότερες από 30 μελέτες δημοσιευθείσες (ή υπό δημοσίευση) σε νομικά περιοδικά (εκδ. Νομ. Βιβλιοθήκη, Σάκκουλας κλπ.), όπως και σχολιασμούς αποφάσεων και γνωμοδοτήσεις. Παράλληλα, έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε συνέδρια ποικίλων φορέων, π.χ. ΕΚΠΑ, ΑΠΘ, ΕΜΠ και σε σχετικούς φορείς με το Περιβάλλον, π.χ. Hellas GIS, ενώ έχει πραγματοποιήσει και προσκεκλημένες εισηγήσεις, σε συναφή αντικείμενα. Έχει επιμεληθεί επιστημονικά δύο νομικά συγγράμματα.

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση του σεμιναρίου για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής και τις σχετικές προθεσμίες.

Για δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλετε τη συνημμένη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο  seminars@cecl.gr. Παρακαλείσθε για την έγκαιρη αίτηση συμμετοχής σας, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.

 Για περισσότερες πληροφορίες επί του σεμιναρίου επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2103623506, ώρες 09:30-17:30, ή αποστείλατε e-mail στο  seminars@cecl.gr.