02 Απριλίου 2020: Ειδικά Νομικά Ζητήματα Παλαιών και Νέων Επαγγελματικών Μισθώσεων

ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
ΛΟΓΩ ΛΗΨΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Ειδικά Νομικά Ζητήματα Παλαιών και Νέων Επαγγελματικών Μισθώσεων», στις 02/04/2020, ημέρα Πέμπτη, και ώρες 16:00-21:00.

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε νομικούς, παράγοντες της κτηματαγοράς και στελέχη εταιριών που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο του Real Estate, οι οποίοι ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με τις μισθώσεις, παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εκμισθωτές ή μισθωτές  και συντάσσουν μισθωτήρια ή μεσολαβούν στην σύναψή τους.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση των συμμετεχόντων σε ειδικά  ζητήματα σχετικά με τις επαγγελματικές μισθώσεις και ιδίως το νομοθετικό καθεστώς που τις διέπει πριν και μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4242/2014, καθώς και σε θέματα πρακτικού νομικού ενδιαφέροντος, όπως είναι η καταγγελία της μίσθωσης και η αντιμετώπιση δύστροπων μισθωτών, μέσα από την πρόσφατη νομολογία των Δικαστηρίων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Στο σεμινάριο θα γίνει μία εισαγωγή στην έννοια της επαγγελματικής μίσθωσης, στα είδη των μισθώσεων που συμπεριλαμβάνονται σε αυτές, στους όρους που σχετίζονται με το ύψος και την καταβολή του μισθώματος, τη χρήση και τη διάρκεια της μίσθωσης καθώς και στις διαφορές των επαγγελματικών μισθώσεων που συνάφθηκαν πριν και μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4242/2014. Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν οι λόγοι και ο τρόπος καταγγελίας της μίσθωσης εκ μέρους του εκμισθωτή ή του μισθωτή και οι δυνατότητες δικαστικής προστασίας που παρέχονται στα μέρη σε κάθε περίπτωση μη ομαλής εξέλιξης της μίσθωσης. Σε κάθε ενότητα θα παρουσιαστεί και η άποψη της νομολογίας, προκειμένου οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν καλύτερη και πληρέστερη εικόνα της πρακτικής διάστασης των  νομικών ζητημάτων που σχετίζονται με την επαγγελματική μίσθωση.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Αναστάσιος Γ. Βάππας

Δικηγόρος Α.Π. – Μ.Δ. Δημοσίου Δικαίου, υ.Δ.Ν. Φορολογικού Δικαίου
Γ.Γ. Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (Π.ΟΜ.ΙΔ.Α)
Πρόεδρος Επιτροπής Φορολογικών Υποθέσεων Διεθνούς Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων (Union Internationale de la Propriété Immobilière)

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση του σεμιναρίου για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής και τις σχετικές προθεσμίες.

Για δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλετε τη συνημμένη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο  seminars@cecl.gr. Παρακαλείσθε για την έγκαιρη αίτηση συμμετοχής σας, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.

 Για περισσότερες πληροφορίες επί του σεμιναρίου επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2103623506, ώρες 09:30-17:30, ή αποστείλατε e-mail στο  seminars@cecl.gr.