01 Απριλίου 2020: Επίκαιρα Ζητήματα Εργατικού Δικαίου

ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
ΛΟΓΩ ΛΗΨΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Επίκαιρα Ζητήματα Εργατικού Δικαίου», στις 01/04/2020, ημέρα Τετάρτη, και ώρες 16:00-21:00.

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε Δικαστές,  Δικηγόρους, ασκούμενους Δικηγόρους, σπουδαστές της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, υποψήφιους για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, σε στελέχη τμημάτων επιχειρήσεων ανθρωπίνων πόρων και λογιστηρίων, λογιστές, επιχειρηματίες , προς τους έχοντες ως επιστημονικό αντικείμενο το Εργατικό Δίκαιο, φοιτητές Νομικών Σχολών, προς κάθε Νομικό αλλά και κάθε πολίτη και άνθρωπο που ενδιαφέρεται για τα επίκαιρα ζητήματα του Εργατικού Δικαίου και τα ανακύπτοντα ζητήματα από τις νέες νομοθετικές εξελίξεις.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ουσιαστική, ενδελεχής, εμπεριστατωμένη και λειτουργική για την έμπρακτη εφαρμογή της Επιστημονικής και Πρακτικής γνώση, με ιδιαίτερη εστίαση στην ΠΡΑΚΤΙΚΗ πραγματικότητα του αντικειμένου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το σεμινάριο θα αποτελείται από δύο ενότητες. Η μία ενότητα θα αφορά την αιτία στην καταγγελία της σύμβασης εργασίας (νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις). Ειδικότερα, θα αναλυθεί, υπό θεωρητική και νομολογιακή σκοπιά, η γενική αρχή του αναιτιώδους της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας και η ρύθμιση του ελληνικού δικαίου. Ρυθμίσεις διεθνών κειμένων για την καταγγελία της σύμβασης εργασίας. Το άρθρο 24 του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, η δεσμευτικότητα του στην ελληνική έννομη τάξη, το οριζόντιο αποτέλεσμα των δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (Ε.Κ.Χ), το περιεχόμενο της προστασίας του άρθρου 14 του Αναθ. ΕΚΧ και η επίδραση του άρθρου 24 Αναθ. Ε.Κ.Χ στο ελληνικό δίκαιο. Η πρόσληψη του άρθρου 24 του Αναθ. ΕΚΧ από τη νομολογία το διάστημα από 2016 – 2019. Το άρθρο 48 του Ν. 4611/2019, η νομοθετική καθιέρωση της αιτίας. Το άρθρο 117 παρ. 2α του Ν. 4623/2019.


Η δεύτερη ενότητα θα αφορά τα ανακύπτοντα ζητήματα σχετικά με την υποχρέωση αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρησης σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν. 4488/2017. Πότε η αδικαιολόγητη αποχή από την εργασία θεωρείται οικειοθελής αποχώρηση υπό τα νέα δεδομένα του άρθρου 38 του Ν. 4488/2017. Συνέπειες καθυστέρησης καταβολής αποδοχών και θεώρησης αυτής ως μονομερής βλαπτική μεταβολή, σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν. 4387/2017. Η έννοια της μονομερούς βλαπτικής μεταβολής και η διαμορφωθείσα νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων μέχρι και τη δημοσίευση του άρθρου 56 του Ν. 4387/2017.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Παντελής Δαβερώνας, Γεωργία Τέλλου

Ο Παντελής Δαβερώνας είναι Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω με έδρα την Αθήνα. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές στο Εργατικό Δίκαιο και υποψήφιος Διδάκτωρ Εργατικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Έχει δημοσιεύσει μία μονογραφία (Το δικαίωμα της απεργίας σε κρίσιμη καμπή, 2009 εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα), έχει συμβολές σε τρία συλλογικά έργα (Ενστάσεις Εργατικού δικαίου, 2010, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Εργατικό Δικονομικό δίκαιο, 2012, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Εργατικές διαφορές, Δικονομικά Ζητήματα, 2019, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη), έξι μελέτες σε νομικά περιοδικά (Νομικό Βήμα και Επιθεώρηση Εργατικού Δικαίου), σχόλια σε δικαστικές αποφάσεις, ενώ υπήρξε εισηγητής σε δύο επιστημονικά συνέδρια.


Η Γεωργία Τέλλου είναι Δικηγόρος, απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, Β’ Ιδιωτικού Δικαίου, Εργατικό Δίκαιο, με «άριστα». Έχει συμβολές σε τρία συλλογικά έργα (Ενστάσεις Εργατικού δικαίου, 2010, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Εργατικό Δικονομικό δίκαιο, 2012, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Εργατικές διαφορές. Δικονομικά Ζητήματα, 2019, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη).

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση του σεμιναρίου για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής και τις σχετικές προθεσμίες.

Για δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλετε τη συνημμένη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο  seminars@cecl.gr. Παρακαλείσθε για την έγκαιρη αίτηση συμμετοχής σας, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.

 Για περισσότερες πληροφορίες επί του σεμιναρίου επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2103623506, ώρες 09:30-17:30, ή αποστείλατε e-mail στο  seminars@cecl.gr.