19 Μαρτίου 2020: Δίκες με Στοιχεία Αλλοδαπότητας / Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο του Εμπορίου

ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
ΛΟΓΩ ΛΗΨΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Δίκες με Στοιχεία Αλλοδαπότητας / Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο του Εμπορίου», στις 19/03/2020, ημέρα Πέμπτη, και ώρες 16:00-21:00.

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται τόσο σε δικηγόρους που ασχολούνται με την επίλυση διαφορών, όσο και σε δικαστές που επιθυμούν να εμβαθύνουν στα σύγχρονα ζητήματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου του διεθνούς εμπορίου.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εις βάθος ανάλυση των κανόνων ιδιωτικού διεθνούς δικαίου που εφαρμόζονται επί υποθέσεων με στοιχεία αλλοδαπότητας,  η εξοικείωση των συμμετεχόντων με αυτούς, καθώς και η εμβάθυνσή τους σε πρακτικά ζητήματα με αναφορά στη νομολογία των εθνικών δικαστηρίων και του ΔΕΕ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

1. Ιστορική αναδρομή και εφαρμοστέοι κανόνες: Από την Σύμβαση της Ρώμης στους Κανονισμούς Ρώμη Ι και ΙΙ, και από την Σύμβαση των Βρυξελλών στον Κανονισμό 1215/2012

2. Δικονομική προσέγγιση επί ρητρών εφαρμοστέου δικαίου και δικαιοδοσίας

3. Δικονομική προσέγγιση επί ρητρών διαιτησίας και πρακτικά ζητήματα

4. Ειδικότερα ζητήματα επί συμβάσεων διανομής, αντιπροσωπείας και συμβάσεων διεθνούς πώλησης εμπορευμάτων

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Ελένη Σκουφάρη

Η Ελένη Σκουφάρη είναι Δικηγόρος Αθηνών και Νέας Υόρκης και εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας Ζέπος & Γιαννόπουλος.  Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κατέχει τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών  LL.M  και Wharton Business & Law από το University of Pennsylvania. Εκπροσωπεί εταιρίες και φυσικά πρόσωπα σε υποθέσεις ενώπιον των εθνικών και διαιτητικών δικαστηρίων και συμβουλεύει επί ζητημάτων ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και εγκυρότητας συμβατικών όρων επί συμβάσεων του διεθνούς εμπορίου.

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση του σεμιναρίου για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής και τις σχετικές προθεσμίες.

Για δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλετε τη συνημμένη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο  seminars@cecl.gr. Παρακαλείσθε για την έγκαιρη αίτηση συμμετοχής σας, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Για περισσότερες πληροφορίες επί του σεμιναρίου επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2103623506, ώρες 09:30-17:30, ή αποστείλατε e-mail στο  seminars@cecl.gr.