16 Ιανουαρίου 2020: Διαδικασίες Εξυγίανσης και δίκαιο αφερεγγυότητας

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Διαδικασίες εξυγίανσης και δίκαιο αφερεγγυότητας», στις 16/01/2020, ημέρα Πέμπτη, και ώρες 16:00-21:00.

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Σε δικηγόρους, τραπεζικά στελέχη και εσωτερικούς δικηγόρους τραπεζών, στελέχη και εσωτερικούς δικηγόρους εταιριών διαχείρισης του Ν. 4354/2015 καθώς και σε όποιον άλλο ενδιαφερόμενο πχ. ερευνητές, διδακτορικούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές κλπ.

ΣΚΟΠΟΣ

Η ενημέρωση σχετικά με τις διαδικασίες αφερεγγυότητας και εν γένει τις διαθέσιμες επιλογές στο Ελληνικό Δίκαιο, οι οποίες προσφέρουν στον οφειλέτη και τους πιστωτές τη δυνατότητα να πετύχουν από κοινού ή μεμονωμένα την εξυγίανση της επιχείρησης και κατ’ επέκταση την ικανοποίηση των απαιτήσεών για τους πιστωτές. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Γενική αναφορά στις διαδικασίες αφερεγγυότητας του Ελληνικού Δικαίου, οι οποίες είναι μέρος του Πτωχευτικού Δικαίου (άρ. 99 επ.) καθώς και των Νόμων 4354/2015 και 4307/2014 (Νόμος Δένδια):

α) άρ. 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα (προ-πτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης),

β) Ν. 4354/2015 για τη μεταβίβαση των τραπεζικών απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις και

γ) Ειδική Διαχείριση του Ν. 4307/2014 που αφορά την πώληση της επιχείρησης μέσω δημοσίου πλειστηριασμού.
Αρχικά θα γίνει αναφορά στο ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον και τους βασικούς λόγους που οδήγησαν το νομοθέτη στη θέσπιση των σχετικών νομοθεσιών.

‘Έπειτα θα γίνει αναφορά:

α) στα χαρακτηριστικά γνωρίσματα κάθε διαδικασίας

β) στις ουσιώδεις ομοιότητες και διαφορές τους

γ)στα κριτήρια επιλογής για τον οφειλέτη και πιστωτές ανάλογα με τις ανάγκες της συγκεκριμένης περίπτωσης.

Τέλος, θα γίνει συγκριτική ανασκόπηση, σύνοψη συμπερασμάτων και προτάσεις για μελλοντική βελτίωση των επιμέρους διαδικασιών.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Στέργιος Φράστανλης

Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αμβούργου στο Πτωχευτικό Δίκαιο, Δικηγόρος και Συνεργάτης της δικηγορικής εταιρίας Saplegal, Α.Σ. Παπαδημητρίου & Συνεργάτες. 

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση του σεμιναρίου για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής και τις σχετικές προθεσμίες.

Για δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλετε τη συνημμένη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο  seminars@cecl.gr. Παρακαλείσθε για την έγκαιρη αίτηση συμμετοχής σας, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Για περισσότερες πληροφορίες επί του σεμιναρίου επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2103623506, ώρες 09:30-17:30, ή αποστείλατε e-mail στο  seminars@cecl.gr.