11 Δεκεμβρίου 2019: Βασικές αρχές χωροταξικού και πολεοδομικού δικαίου

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Βασικές αρχές χωροταξικού και πολεοδομικού δικαίου», στις 11/12/2019, ημέρα Τετάρτη, και ώρες 16:00-21:00.

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, διοικητικούς δικαστές, στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης, πτυχιούχους των Τμημάτων Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης καθώς και σε Αρχιτέκτονες-Πολεοδόμους, Τοπογράφους και Πολιτικούς Μηχανικούς.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση των βασικών αρχών και ρυθμίσεων του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού στην Ελλάδα όπως αυτές προβλέπονται στο ν. 4447/2016 καθώς και του νέου θεσμικού πλαισίου για τις χρήσεις γης (π.δ. 59/2018) και την έκδοση και εφαρμογή των οικοδομικών αδειών (ν. 4067/2012).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Α. Εισαγωγή: αντικείμενο, βασικά χαρακτηριστικά και πηγές του χωροταξικού και πολεοδομικού δικαίου

Β. Το νομικό πλαίσιο του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού

1.Η ιστορική διαμόρφωση: από το νομοθετικό διάταγμα της 17.7.1923 στις θεσμικές μεταρρυθμίσεις της μεταπολίτευσης

2.Τα χωροταξικά και πολεοδομικά σχέδια κατά το ν. 4447/2016.

α.Το σύστημα χωρικού σχεδιασμού και το ρυθμιστικό του περιεχόμενο

β.Τα όργανα έγκρισης των χωροταξικών και πολεοδομικών σχεδίων

γ.H νομική φύση των χωροταξικών και πολεοδομικών σχεδίων

δ.Τα ειδικά καθεστώτα πολεοδόμησης

3. Η εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού

α.Ρυμοτομική απαλλοτρίωση

β.Τακτοποίηση και προσκύρωση

γ.Εισφορά σε γη και χρήμα

δ.Αστικός αναδασμός

ε.Μεταφορά του συντελεστή δόμησης

Γ. Βασικά στοιχεία του δικαίου της δόμησης

1.Το νομικό πλαίσιο των χρήσεων γης

2.Οι κανόνες δόμησης και ο έλεγχος των οικοδομικών εργασιών

Ι. Οι κανόνες δόμησης

α.Ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ν. 4067/2012): η εντός σχεδίου δόμηση

β.Η εκτός σχεδίου δόμηση

γ.Η δόμηση σε οικισμούς που στερούνται πολεοδομικού σχεδίου

ΙΙ. Ο έλεγχος των οικοδομικών εργασιών

α.Κατηγορίες οικοδομικών αδειών, έκδοση, αναθεώρηση και ενημέρωση φακέλου.

β.Ο έλεγχος εφαρμογής των οικοδομικών εργασιών: ο θεσμός του Ελεγκτή Δόμησης.

γ.Η αυθαίρετη δόμηση.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Παναγιώτης Δημητρόπουλος

Ο Παναγιώτης Δημητρόπουλος είναι έμμισθος δικηγόρος στην Περιφέρεια Αττικής, εξειδικευμένος σε θέματα χωροταξικού και πολεοδομικού δικαίου, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Δημόσιο Δίκαιο και τη Φιλοσοφία του Δικαίου. Εργάστηκε ως ειδικός επιστήμονας στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και ήταν επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Συνταγματικών Ερευνών του ΕΚΠΑ, μέλος του επιστημονικού συμβουλίου του Ινστιτούτου Αμυντικών Αναλύσεων, επιστημονικός συνεργάτης του Υπουργείου Εσωτερικών και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης. Συμμετείχε σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και σε επιστημονικές επιτροπές της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΕΔΚΕ) και του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ).

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση του σεμιναρίου για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής και τις σχετικές προθεσμίες.

Για δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλετε τη συνημμένη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο  seminars@cecl.gr. Παρακαλείσθε για την έγκαιρη αίτηση συμμετοχής σας, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Για περισσότερες πληροφορίες επί του σεμιναρίου επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2103623506, ώρες 09:30-17:30, ή αποστείλατε e-mail στο  seminars@cecl.gr.