12 Νοεμβρίου 2019: Το νομικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων και η εφαρμογή του με βάση τον GDPR και την ελληνική νομοθεσία

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Το νομικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων και η εφαρμογή του με βάση τον GDPR και την ελληνική νομοθεσία», στις 12/11/2019, ημέρα Τρίτη, και ώρες 16:00-21:00.

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε δικηγόρους που επιθυμούν να γνωρίσουν εις βάθος τις προβλέψεις του Κανονισμού 2016/679 και του ν. 4624/2019 και τον τρόπο εφαρμογής τους, προκειμένου να συμμετάσχουν ή ν΄ αναλάβουν συμμορφώσεις ή καθήκοντα  DPO. Απευθύνεται επίσης σε υπευθύνους συστημάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, άλλα στελέχη του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, καθώς και στελέχη Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

ΣΚΟΠΟΣ

Ο Γενικός Κανονισμός της ΕΕ 2016/679 για την προστασία προσωπικών δεδομένων τέθηκε σε εφαρμογή την 25.05.2018, ήδη δε ψηφίστηκε στη χώρα μας ο ν. 4624/2019.
Καθένας που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα, είτε ανήκει στον ιδιωτικό είτε στον δημόσιο τομέα, οφείλει να είναι συμμορφωμένος με αυτό το νομικό πλαίσιο. Το σεμινάριο διεξάγεται προκειμένου να εξοπλίσει κάθε ενδιαφερόμενο με τις αναγκαίες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, επικεντρώνοντας στα κρίσιμα σημεία για την πράξη, επισημαίνοντας και εκείνα που αποτελούν αντικείμενο συζήτησης ή και διαφορετικών ερμηνειών, ιδίως αυτά στα οποία φαίνεται να μην υπάρχει απόλυτη ταύτιση μεταξύ του Κανονισμού και των επιλογών του εθνικού νομοθέτη.
Βασικός στόχος πάντως του σεμιναρίου παραμένει η διευκόλυνση της εφαρμογής του συγκεκριμένου νομικού πλαισίου για όσους εμπλέκονται στη διαδικασία συμμόρφωσης, αλλά και η εξοικείωση με αυτό για όσους στοχεύουν σε κάποια επαγγελματική απασχόληση εντός του νέου αυτού πεδίου.
Για την παρακολούθηση του συγκεκριμένου σεμιναρίου δεν απαιτείται να υπάρχει ήδη από τους συμμετέχοντες ειδική γνώση στο αντικείμενο. Για τον λόγο αυτόν το σεμινάριο μπορούν ακόμη να το παρακολουθήσουν και όσοι ενδιαφέρονται να το γνωρίσουν, αντιλαμβανόμενοι την ανάγκη κατανόησης των θεμάτων που ανακύπτουν απ’ την εφαρμογή του νέου αυτού νομικού πλαισίου, τα οποία ακόμη και ο μη ειδικός, ο δικηγόρος της γενικής δικηγορίας, θα συναντά όλο και πιο συχνά εφεξής στην καθημερινή εργασία του.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

  • Η διάρθρωση του πλαισίου προστασίας, το πεδίο εφαρμογής του, η σχετική ορολογία & οι κατηγορίες δεδομένων.
  • Οι βασικές αρχές που διέπουν το δίκαιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων και η εφαρμογή τους στην πράξη.
  • Οι διαφορετικές βάσεις νομιμότητας μιας επεξεργασίας. Το ζήτημα της συγκατάθεσης.
  • Τα δικαιώματα των υποκειμένων και η άσκησή τους.
  • Το πλέγμα υποχρεώσεων των υπευθύνων & των εκτελούντων επεξεργασίες.
  • Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO), τα προσόντα και τα κριτήρια επιλογής του, τα καθήκοντα και οι ευθύνες του.
  • Κώδικες δεοντολογίας, πιστοποίηση.
  • Σύστημα εποπτείας και κυρώσεις.
  • Τεχνικά θέματα.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Παναγιώτης Περάκης

Παναγιώτης Περάκης, δικηγόρος, DEA δικαίου πληροφορικής και νομικής πληροφορικής, Πρόεδρος της Επιτροπής Access to Justice του CCBE, μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου.

Για περισσότερες πληροφορίες επί του σεμιναρίου επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2103623506, ώρες 09:30-17:30, ή αποστείλατε e-mail στο  seminars@cecl.gr.

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση του σεμιναρίου.

Για δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλετε τη συνημμένη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο  seminars@cecl.gr. Παρακαλείσθε για την έγκαιρη αίτηση συμμετοχής σας, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.