9 Οκτωβρίου 2019: Μισθώσεις: Εμπορικές και «Βραχυπρόθεσμες»

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Μισθώσεις: Εμπορικές και Βραχυπρόθεσμες», στις 09/10/2019, ημέρα Τετάρτη, και ώρες 16:00-21:00.

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους και εταιρικούς νομικούς συμβούλους που επιθυμούν να εμβαθύνουν σε πρακτικά ζητήματα των δικαίου των μισθώσεων της σύγχρονης οικονομίας (εμπορικών και «βραχυπρόθεσμων» – της οικονομίας του διαμοιρασμού), αλλά και σε λογιστές και οικονομικούς συμβούλους που θέλουν να αποκτήσουν μια πληρέστερη κατανόηση των σχετικών θεμάτων από τη νομική πλευρά.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση των θεμελιωδών ζητημάτων του δικαίου των εμπορικών μισθώσεων (δικαιώματα και υποχρεώσεις, ελάχιστη διάρκεια, ευθύνη για ελαττώματα του μισθίου, μίσθωμα και αναπροσαρμογή, λόγοι καταγγελίας, απόδοση του μισθίου), ιδίως μετά τις τροποποιήσεις του Ν.4242/2014, με έμφαση στην επίδραση των νομοθετικών μεταβολών στις υφιστάμενες εμπορικές μισθώσεις, καθώς και η εξοικείωση με ζητήματα από την πρακτική εφαρμογή του «νεοφυούς» κλάδου του δικαίου των συμβάσεων βραχυχρόνιας μίσθωσης της οικονομίας του «διαμοιρασμού» του Ν.4446/2016. Το πολυδαίδαλο του νομοθετικού καθεστώτος και η «αναπόδραστη ανάγκη των συναλλαγών» ως πηγή δημιουργίας νέων συμβατικών μορφωμάτων και υποχρεώσεων, ιδίως στο πλαίσιο της σύγχρονης οικονομικής ζωής που διακρίνεται από την εκτεταμένη μεσολάβηση διαδικτυακών πλατφορμών και εφαρμογών, θέτουν ξανά στο μικροσκόπιο το δίκαιο των μισθώσεων και συνιστούν αφετηρία για την αξιολόγηση των νομοθετικών ρυθμίσεων υπό μια νέα οπτική.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το σεμινάριο δομείται σε 3 ενότητες:

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ
I. Νομική φύση της σύμβασης μίσθωσης
II. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών
1. Υποχρεώσεις του Εκμισθωτή
α. Ευθύνη του Εκμισθωτή για «διατήρηση του μισθίου καταλλήλου
β. Ευθύνη του Εκμισθωτή για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων.
γ. Δικαιώματα του Μισθωτή – ιδίως η μη καταβολή μισθώματος
δ. Απαλλακτικές ρήτρες της ευθύνης του Εκμισθωτή
2. Υποχρεώσεις του Μισθωτή
α. Ευθύνη του Μισθωτή για καταβολή του μισθώματος
β. Ιδίως η αναπροσαρμογή του μισθώματος
γ. Δικαιώματα του Εκμισθωτή – καταγγελία της μίσθωσης – αγωγή απόδοσης με καταγγελία/ λόγω «δυστροπίας» – έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου
ΙΙΙ. Δικονομικά
1. Αρμοδιότητα/ Διαδικασία επί «μισθωτικών διαφορών»
α. Βασικοί Δικονομικοί Κανόνες – 591 ΚΠολΔ
β. Αποκλίσεις από την τακτική διαδικασία
γ. Ένδικα μέσα
2. Διαταγή Πληρωμής

Β. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΥ Ν. 4242/2014
Ι. Το κωδικοποιητικό π.δ. 34/1995 ως «alma mater» του δικαίου των εμπορικών μισθώσεων
ΙΙ. To άρθρο 13 παρ. 1-2 Ν.4242/2014
ΙΙΙ. Μισθώσεις που συνάπτονται μετά την ισχύ του Ν. 4242/2014
1. Διάρκεια
2. Λήξη
IV. Μισθώσεις που συνήφθησαν πριν την ισχύ του Ν. 4242/2014
1. Το ζήτημα της διάρκειας
2. Λόγοι Καταγγελίας (ιδιοκατοίκηση, ιδιόχρηση, μεταμέλεια)
3. Άυλη Εμπορική Αξία

Γ. ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΥ
I. Ζητήματα Ορολογίας (Ακίνητο, Διαχειριστής κτλ)
II. Νομική Φύση
III. Διοικητικές Υποχρεώσεις
IV. Το ζήτημα του επιτρεπτού εξ επόψεως δικαίου της πολυκατοικίας – σύγκρουση με Κανονισμό Σχέσεων Συνιδιοκτητών

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Δρ. Ευάγγελος Μαργαρίτης
Ο Δρ. Ευάγγελος Μαργαρίτης είναι Δικηγόρος σε Εισηγμένη στο ΧΑΑ Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Ακινήτων και Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Αστικού Δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνών. Διαθέτει διεθνή πιστοποίηση στο δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων (CIPP/E) και ασχολείται με το Δίκαιο των Ακινήτων και των Μισθώσεων. Είναι συγγραφέας 2 νομικών μονογραφιών, έχει συμμετάσχει σε συλλογικά συγγραφικά έργα και έχει εκπονήσει περισσότερες από 50 νομικές δημοσιεύσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες επί του σεμιναρίου επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2103623506, ώρες 09:30-17:30, ή αποστείλατε e-mail στο seminars@cecl.gr.

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση του Σεμιναρίου.

Για δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλετε τη συνημμένη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο seminars@cecl.gr. Παρακαλείσθε για την έγκαιρη αίτηση συμμετοχής σας, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.