7 Νοεμβρίου 2019: Δίκαιο Δημοσίων Υπαλλήλων: Θεωρία και Πρακτική Εφαρμογή

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Δίκαιο Δημοσίων Υπαλλήλων: Θεωρία και Πρακτική Εφαρμογή», στις 07/11/2019, ημέρα Πέμπτη, και ώρες 16:00-21:00.

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε Δικηγόρους και ασκούμενους δικηγόρους, σε υπαλλήλους και στελέχη του Δημοσίου, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των λοιπών νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σε εκπροσώπους συνδικαλιστικών οργανώσεων των δημοσίων υπαλλήλων και των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α., σε σπουδαστές και αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές Τμημάτων Νομικής, Δημόσιας Διοίκησης, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει με σφαιρικό και διεισδυτικό τρόπο τους κανόνες του Υπαλληλικού Δικαίου, με ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα που αφορούν τις επιμέρους όψεις της υπαλληλικής σχέσεως, μέσα από συστηματική προσέγγιση των κανόνων αυτών, όπως έχουν ερμηνευθεί ιδίως από τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και διαμορφωθεί με την πρακτική εφαρμογή τους.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Παρουσιάζονται αναλυτικά οι πηγές, οι γενικές αρχές και οι ειδικότεροι κανόνες του Δικαίου των Δημοσίων Υπαλλήλων και των υπαλλήλων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Επίσης, προσεγγίζονται με βάση και τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Διοικητικών Εφετείων επιμέρους ζητήματα, όπως η διαδικασία εισόδου στη δημόσια υπαλληλία, οι προϋποθέσεις και τα κωλύματα διορισμού, οι μεταβολές στην υπηρεσιακή κατάσταση (μετακίνηση, μετάθεση, απόσπαση, μετάταξη, προαγωγή, διαθεσιμότητα, αργία) οι ρυθμίσεις για την επιλογή και τοποθέτηση σε θέσεις Προϊσταμένων οργανικών μονάδων, ενώ παράλληλα αναλύονται οι αρχές του Πειθαρχικού Δικαίου και της πειθαρχικής διαδικασίας, καθώς και οι ρυθμίσεις για τη λύση της υπαλληλικής σχέσης, την απόλυση και την ανάκληση διορισμού. Τέλος, αναλύονται τα δικαιώματα των δημοσίων υπαλλήλων και οι δυνατότητες δικαστικής προστασίας τους σε όλες τις εκφάνσεις της υπαλληλικής σχέσεως.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Απόστολος Παπακωνσταντίνου
Ο Απόστολος Παπακωνσταντίνου είναι διδάκτωρ Συνταγματικού Δικαίου, Δικηγόρος με ειδίκευση στο Δημόσιο Δίκαιο και βασικός εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας «Απ. Παπακωνσταντίνου – Ν.-Κ. Χλέπας & Συνεργάτες». Έχει διδάξει επί σειρά ετών σε Πανεπιστημιακές Σχολές, στην Ανώτατη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και στο Ε.Α.Π. Έχει συγγράψει μεγάλο αριθμό μονογραφιών, άρθρων και σχολίων νομολογίας, ενώ έχει βραβευθεί από την Ακαδημία Αθηνών και διεθνείς φορείς και οργανώσεις. Είναι διευθυντής του επιστημονικού περιοδικού Επιθεώρηση Δημοσίου Δικαίου και Διοικητικού Δικαίου. Έχει θητεύσει σε σημαντικές θέσεις του Δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, ενώ είναι νομικός σύμβουλος μεγάλων συνδικαλιστικών οργανώσεων υπαλλήλων του Δημοσίου και της Ενώσεως Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Για περισσότερες πληροφορίες επί του σεμιναρίου επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2103623506, ώρες 09:30-17:30, ή αποστείλατε e-mail στο seminars@cecl.gr.

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση του Σεμιναρίου.

Για δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλετε τη συνημμένη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο seminars@cecl.gr. Παρακαλείσθε για την έγκαιρη αίτηση συμμετοχής σας, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.