4 Ιουλίου 2019: Τεχνητή Νοημοσύνη και Δίκαιο: Νομοθεσία και Ευθύνη

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη και Δίκαιο: Νομοθεσία και Ευθύνη», στις 04/07/2019, ημέρα Πέμπτη, και ώρες 16:00-21:00.

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται τόσο σε  δικηγόρους και νομικούς συμβούλους εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο χώρο της πληροφορικής, όσο και σε επιστήμονες της πληροφορικής ή στελέχη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της και επιθυμούν να εξοικειωθούν με τις νομικές πτυχές της Τεχνητής Νοημοσύνης.

ΣΚΟΠΟΣ

Η Τεχνητή Νοημοσύνη παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια αυξανόμενο ενδιαφέρον από οικονομική, κοινωνική και φυσικά νομική πλευρά, εγείροντας καινοφανείς και σύνθετες προβληματικές.
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει τα πιο κρίσιμα νομικά ζητήματα, τις προτεινόμενες προσεγγίσεις, αλλά και το τρέχον και το υπό διαμόρφωση νομικό πλαίσιο για την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Ορισμός και Παρουσίαση βασικών εννοιών, πλαισίου και παραδειγμάτων για την κατανόηση της έννοιας και του πεδίου της Τεχνητής Νοημοσύνης.
Ανάλυση του τρέχοντος ευρωπαϊκού πλαισίου για την Τεχνητή Νοημοσύνη, ανάδειξη προβληματικών και προκλήσεων σχετικά με την εφαρμογή.
Εξέταση ειδικότερων ζητημάτων που ανακύπτουν από την ανάπτυξη εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης σε επιμέρους τομείς του Δικαίου, όπως η προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η διανοητική ιδιοκτησία, η αστική και ποινική ευθύνη.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Ο Βασίλης Καρκατζούνης είναι δικηγόρος Αθηνών με ειδίκευση σε νομικά ζητήματα Νέων Τεχνολογιών. Είναι κάτοχος LL.M. από το Queen Mary University of London, διαθέτει διεθνή πιστοποίηση στο δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων (CIPP/E), είναι σύμβουλος στην Επιτροπή Τηλεματικής του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και μέλος της Διαρκούς Επιστημονικής Επιτροπής του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στο δικαστικό σύστημα.
Διαθέτει εμπειρία σε projects πληροφορικής με σύνθετα ζητήματα κυβερνοασφάλειας, προστασίας δεδομένων και διανοητικής ιδιοκτησίας, ενώ έχει έντονη δραστηριότητα στον τομέα της νομικής πληροφορικής.

Για περισσότερες πληροφορίες επί του σεμιναρίου επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2103623506, ώρες 09:30-17:30, ή αποστείλατε e-mail στο seminars@cecl.gr.

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση του Σεμιναρίου.

Για δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλετε τη συνημμένη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο seminars@cecl.gr. Παρακαλείσθε για την έγκαιρη αίτηση συμμετοχής σας, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.