18 Ιουνίου 2019: GDPR, από τη θεωρία στην πράξη – Βασική εκπαίδευση για υπεύθυνους συμμόρφωσης & υποψήφιους DPO

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «GDPR, από τη θεωρία στην πράξη – Βασική εκπαίδευση για υπεύθυνους συμμόρφωσης & υποψήφιους DPO», στις 18/06/2019, ημέρα Τρίτη, και ώρες 16:00-21:00.

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε δικηγόρους που επιθυμούν να γνωρίσουν εις βάθος τις προβλέψεις του Κανονισμού 2016/679 και τον τρόπο εφαρμογής του, προκειμένου να συμμετάσχουν ή ν΄ αναλάβουν συμμορφώσεις ή καθήκοντα  DPO. Απευθύνεται επίσης σε υπευθύνους συστημάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, άλλα στελέχη του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, καθώς και στελέχη Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

ΣΚΟΠΟΣ

Ο Γενικός Κανονισμός της ΕΕ 2016/679 για την προστασία προσωπικών δεδομένων τέθηκε σε εφαρμογή την 25.05.2018. Με αφετηρία την ημερομηνία αυτή, καθένας που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα, είτε ανήκει στον ιδιωτικό είτε στον δημόσιο τομέα, οφείλει να είναι έτοιμος για την εφαρμογή του νέου νομικού πλαισίου. Το σεμινάριο διεξάγεται προκειμένου να εξοπλίσει με τις αναγκαίες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις όσους εμπλέκονται στη διαδικασία εφαρμογής του Κανονισμού, αλλά και όσους στοχεύουν σε κάποια επαγγελματική απασχόληση εντός του νέου αυτού πεδίου, είτε στο πλαίσιο συμμόρφωσης είτε ως DPO. Το σεμινάριο μπορούν ακόμη να παρακολουθήσουν και όσοι ενδιαφέρονται να γνωρίσουν εις βάθος το αντικείμενο, αντιλαμβανόμενοι την ανάγκη εξοικείωσης με τα θέματα που ανακύπτουν απ’ την εφαρμογή του, τα οποία ακόμη και ο μη ειδικός, ο δικηγόρος της γενικής δικηγορίας, θα συναντά όλο και πιο συχνά εφεξής στην καθημερινή εργασία του.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

– Η διάρθρωση του πλαισίου προστασίας, η σχετική ορολογία & οι κατηγορίες δεδομένων
– Οι βασικές αρχές που διέπουν το δίκαιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων και η εφαρμογή τους στην πράξη
– Προϋποθέσεις νομιμότητας επεξεργασίας. Το ζήτημα της συγκατάθεσης.
– Δικαιώματα των υποκειμένων και άσκησή τους.
– Υποχρεώσεις υπευθύνων & εκτελούντων επεξεργασίες. Συμβατικές ρήτρες.
– Ο Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων (DPO), τα κριτήρια επιλογής του, τα καθήκοντα και οι ευθύνες του.
– Κώδικες δεοντολογίας, συμμόρφωση, πιστοποίηση
– Σύστημα εποπτείας και κυρώσεις
– Τεχνικά θέματα
– Πρακτικός οδηγός συμμόρφωσης

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Παναγιώτης Περάκης, δικηγόρος, DEA δικαίου πληροφορικής και νομικής πληροφορικής, Πρόεδρος της Επιτροπής Access to Justice του CCBE, μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επί του σεμιναρίου επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2103623506, ώρες 09:30-17:30, ή αποστείλατε e-mail στο seminars@cecl.gr.

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση του Σεμιναρίου.

Για δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλετε τη συνημμένη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο seminars@cecl.gr. Παρακαλείσθε για την έγκαιρη αίτηση συμμετοχής σας, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.