13 Ιουνίου 2019: Τραπεζικά προϊόντα και αξίωση αποζημίωσης

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Τραπεζικά προϊόντα και αξίωση αποζημίωσης», στις 13/06/2019, ημέρα Πέμπτη, και ώρες 16:00-21:00.

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε δικηγόρους, στελέχη νομικών υπηρεσιών κυρίως των πιστωτικών ιδρυμάτων, δικαστικούς λειτουργούς, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και εν γένει νομικούς που ασχολούνται με το δίκαιο της αποζημίωσης στο πεδίο των τραπεζικών και ειδικά των επενδυτικών υπηρεσιών.

ΣΚΟΠΟΣ
Το θέμα της αποζημίωσης επενδυτών αποτελεί κλασσικό πεδίο προβληματισμού στο δίκαιο των τραπεζικών συναλλαγών. Η ίδια προβληματική σε συνδυασμό με λεγ. πολύπλοκα τραπεζικά προϊόντα απασχολεί την ελληνική και διεθνή νομολογία ακατάπαυστα κατά τα τελευταία χρόνια.
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να αναλύσει την προβληματική μέσα από τις θεμελιώδεις έννοιες του δικαίου της αποζημίωσης και με αυτό τον τρόπο να προσφέρει ένα σταθερό πλαίσιο προσανατολισμού στον ερμηνευτή του δικαίου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Αξίωση αποζημίωσης και επενδυτικές υπηρεσίες

Α. Ευθύνη από Σύμβαση – Η Σύμβαση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών

Ι. Aντικείμενο της σύμβασης: η χορήγηση επενδυτικών συμβουλών
ΙΙ. Είδη επενδυτικών υπηρεσιών – ειδικά τα πολύπλοκα τραπεζικά προϊόντα
ΙΙΙ. Συμβαλλόμενα μέρη
ΙV. Νομική φύση
V. Υποχρεώσεις
  1. Αξίωση λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης και εποπτικό/ρυθμιστικό δίκαιο  
  2. Υποχρεώσεις συμπεριφοράς – Υποχρεώσεις πληροφόρησης
  3. Κριτήρια για την οριοθέτηση υποχρεώσεων ενημέρωσης
  4. Ένταση υποχρεώσεων πληροφόρησης στο πλαίσιο των επενδυτικών υπηρεσιών
  5. Τήρηση ειδικά νομοθετημένων υποχρεώσεων και διεύρυνση αυτών μέσω προσφυγής στην καλή πίστη

B. Αδικοπρακτική Ευθύνη

Ι. Συρροή συμβατικής/αδικοπρακτικής ευθύνης
ΙΙ. Θεμελίωση αδικοπρακτικής ευθύνης στην MiFid

Γ. Άρθρ. 8 ν. 2251/1994

Ι. Ο επενδυτής ως καταναλωτής
ΙΙ. Η τράπεζα ως παρέχουσα υπηρεσίες

Δ. Ειδικά η αξίωση αποζημίωσης

Ι. Από την πλημμελή εκπλήρωση της σύμβασης – Το πρόβλημα της αιτιώδους συνάφειας στην κεφαλαιαγορά
ΙΙ. Επί αδικοπρακτικής ευθύνης
  1. Ειδικά το παράνομο
    α) Θεμελίωση του παρανόμου στην παράβαση ρυθμιστικών κανόνων
    β) Διεύρυνση του παρανόμου και παράβαση γενικών υποχρεώσεων πρόνοιας και ασφάλειας στις συναλλαγές
  2. Αιτιώδης συνάφεια και προστασία επενδυτή
    α) Κατά την εφαρμογή του άρθρου 914 ΑΚ
    β) Κατά την εφαρμογή του άρθρ. 8 ν. 2251/1994.
    γ) Ειδικά η διακοπή του αιτιώδους συνδέσμου
ΙΙΙ. Συντρέχον πταίσμα – Άλλοι λόγοι μείωσης της ευθύνης της τράπεζας

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
Ο Σταύρος Κιτσάκης είναι δικηγόρος Αθηνών, διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Ανόβερου και απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Regensburg/Γερμανία. Έχει εργαστεί ως επιστημονικός συνεργάτης στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Ανόβερου και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εξειδικεύεται στο δίκαιο των συμβάσεων, το δίκαιο της ενέργειας, το τραπεζικό δίκαιο και το δίκαιο ανταγωνισμού, ενώ οι μελέτες του εκτείνονται επιπλέον στα πεδία της μεθοδολογίας του δικαίου καθώς και την τεχνητή νοημοσύνη και την σχέση της με το δίκαιο.

Για περισσότερες πληροφορίες επί του σεμιναρίου επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2103623506, ώρες 09:30-17:30, ή αποστείλατε e-mail στο seminars@cecl.gr.

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση του Σεμιναρίου.

Για δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλετε τη συνημμένη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο seminars@cecl.gr. Παρακαλείσθε για την έγκαιρη αίτηση συμμετοχής σας, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.