8 Μαΐου 2019: Ευθύνη ΔΣ Ανώνυμης Εταιρείας

 

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Ευθύνη ΔΣ Ανώνυμης Εταιρείας», στις 08/05/2019, ημέρα Τετάρτη, και ώρες 16:00-21:00.

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε δικηγόρους (νομικούς συμβούλους επιχειρήσεων, μέλη δικηγορικών γραφείων κλπ.), σε στελέχη επιχειρήσεων, καθώς και υπεύθυνους κανονιστικής συμμόρφωσης.

ΣΚΟΠΟΣ

Η παρουσίαση των διατάξεων του ν. 4548/2018 για την ευθύνη των μελών ΔΣ. και διατάξεων του χρηματοοικονομικού τομέα, από τις οποίες μπορεί να προκύψει διοικητική και ποινική ευθύνη μελών του Δ.Σ. και η εξοικείωση των συμμετεχόντων με θέματα σύγκρουσης συμφερόντων και οριοθέτησης της ευθύνης στις εταιρίες του χρηματοοικονομικού τομέα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Οι διατάξεις του ν. 4548/2018 για την ευθύνη των μελών του Δ.Σ. της ΑΕ.
Οριοθέτηση της ευθύνης των μελών του Δ.Σ.
Διάκριση μεταξύ εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ.
Ανάλυση της θεματικής της συγκρούσεως συμφερόντων μεταξύ διοίκησης και εταιρίας, ιδίως σε σχέση με ανταγωνιστική δράση μελών Δ.Σ.
Προϋποθέσεις κατάρτισης συναλλαγών με μέλη του Δ.Σ.
Άσκηση αγωγής ύστερα από αίτημα της μειοψηφίας και ορισμός ειδικού εκπροσώπου για την άσκηση της αγωγής.
Η ειδική προβληματική στις εταιρίες με κινητές αξίες εισηγμένες σε χρηματιστήριο.
Παρουσίαση διατάξεων ειδικών νόμων, ιδίως του χρηματοοικονομικού τομέα, από τις οποίες μπορεί να προκύψει ευθύνη των μελών του Δ.Σ., διοικητική ή και ποινική, και ανάλυση της σχετικής θεματικής.
Ανάλυση θεμάτων οριοθέτησης της ευθύνης των μελών του Δ.Σ. και της έκτασής της.
Ειδικές υποχρεώσεις μελών Δ.Σ. βάσει ειδικών διατάξεων της χρηματοοικονομικής νομοθεσίας.
Εξέταση της νομολογίας και των ειδικών θεμάτων που γεννώνται στις εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο χρηματοοικονομικό τομέα (ιδίως πιστωτικά ιδρύματα, ΕΠΕΥ).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Δημήτρης Τσιμπανούλης, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Φραγκφούρτης (1986, summa cum laude). Δικηγόρος Αθηνών από το 1983, νομικός σύμβουλος της Τράπεζας της Ελλάδος και επικεφαλής της δικηγορικής εταιρίας «Τσιμπανούλης & Συνέταιροι». Ασκεί δικηγορία ιδίως στους τομείς του εταιρικού δικαίου, του τραπεζικού δικαίου και του δικαίου της κεφαλαιαγοράς. Διετέλεσε επιμελητής/επιστημονικός συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο της Φραγκφούρτης και στο Ινστιτούτο Max Planck Ευρωπαϊκής Ιστορίας του Δικαίου (1983-1987). Δίδαξε Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς στο ALBA (2000-2015). Είναι από το 2003 μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Ένωσης Ευρωπαϊκού Δικαίου και της AEDBF (Ευρωπαϊκή Ένωση Τραπεζικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου). Ιδρυτικό μέλος (1999) του EFMLG (European Financial Market Lawyers Group) που λειτουργεί υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (www.efmlg.org). Διετέλεσε μέλος πολλών νομοπαρασκευαστικών επιτροπών και επιτροπών εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε θέματα χρηματοοικονομικού δικαίου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επί του σεμιναρίου επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2103623506, ώρες 09:30-17:30, ή αποστείλατε e-mail στο seminars@cecl.gr.

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση του Σεμιναρίου.

Για δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλετε τη συνημμένη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο seminars@cecl.gr. Παρακαλείσθε για την έγκαιρη αίτηση συμμετοχής σας, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.