11 Απριλίου 2019: Η διαδικασία εξέτασης αιτημάτων διεθνούς προστασίας. Ανάλυση επιμέρους σταδίων και νομολογιακές εξελίξεις

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Η διαδικασία εξέτασης αιτημάτων διεθνούς προστασίας. Ανάλυση επιμέρους σταδίων και νομολογιακές εξελίξεις», στις 11/04/2019, ημέρα Πέμπτη, και ώρες 16:00-21:00.

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε δικηγόρους και παραστάτες αιτούντων άσυλο και δικαιούχων διεθνούς προστασία, προσωπικό και λειτουργούς των αρχών που είναι αρμόδιες για την κρίση επί αιτημάτων διεθνούς προστασίας και φοιτητές νομικής.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ανάπτυξη του πλαισίου της διοικητικής διαδικασίας κρίσης των αιτημάτων ασύλου/διεθνούς προστασίας και του δικαστικού ελέγχου των παραγόμενων διοικητικών πράξεων, αναφορικά με το παραδεκτό του αιτήματος ασύλου, την απόδειξη των ισχυρισμών που το θεμελιώνουν κατ’ ουσίαν, την υπαγωγή των ισχυρισμών στους ορισμούς του πρόσφυγα και του δικαιούχου επικουρικής προστασίας και την εξέταση των αρνητικών προϋποθέσεων (παύση, αποκλεισμός).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

  • Διαδικασία κρίσης αιτήματος ασύλου/διεθνούς προστασίας από την άποψη του διοικητικού δικαίου και του δικαίου προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
  • Συλλογή και αξιολόγηση αποδεικτικού υλικού για την κρίση της βασιμότητας των ισχυρισμών που θεμελιώνουν το αίτημα διεθνούς προστασίας.
  • Μεθοδολογία και πληρότητα προσωπικής συνέντευξης του αιτούντος διεθνή προστασία.
  • Σύνταξη ενδικοφανούς προσφυγής και υπομνημάτων κατά απορριπτικής απόφασης για αίτημα ασύλου.
  • Σύνταξη αιτήσεως ακυρώσεως κατά δευτεροβάθμιας απόρριψης.
  • Νομολογία και λόγοι ακύρωσης αποφάσεων επί αιτημάτων διεθνούς προστασίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Ο Κωνσταντίνος Φαρμακίδης-Μάρκου είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Έχει διατελέσει επί τετραετία μέλος των Επιτροπών Προσφυγών του π.δ.114/2010 (αρμόδιες για την σε δεύτερο βαθμό κρίση επί αιτημάτων διεθνούς προστασίας) και εν συνεχεία Πρόεδρος Επιτροπής κατά το τελευταίο διάστημα της θητείας του. Έχει ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές Φιλοσοφίας Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου. Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις του αφορούν σε ζητήματα ασύλου, ιθαγένειας, σχέσης μεταξύ ποινικής και διοικητικής δίκης και ουσιαστικού ποινικού δικαίου. Έχει υπερασπιστεί υποθέσεις ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων [Μεμλίκα κατά Ελλάδας και Νικολόπουλος (Καπετάνιος και Αγγλούπας) κατά Ελλάδας]. Kατά τον παρόντα χρόνο ασκεί δικηγορία στο αστικό και διοικητικό δίκαιο και είναι μέλος του Μητρώου Νομικής Συνδρομής της Υπηρεσίας Ασύλου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επί του σεμιναρίου επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2103623506, ώρες 09:30-17:30, ή αποστείλατε e-mail στο seminars@cecl.gr.

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση του Σεμιναρίου.

Για δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλετε τη συνημμένη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο seminars@cecl.gr. Παρακαλείσθε για την έγκαιρη αίτηση συμμετοχής σας, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.