20 Μαρτίου 2019: Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τη Φοροαποφυγή

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τη Φοροαποφυγή», στις 20/03/2019, ημέρα Τετάρτη, και ώρες 16:00-21:00.

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, στελέχη επιχειρήσεων που ασχολούνται με ζητήματα φορολογικών σχεδιασμών, σε στελέχη της διοίκησης και φοροτεχνικούς που ασχολούνται με ζητήματα ευρωπαϊκής φοροδιαφυγής.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση του ευρωπαϊκού θεσμικού και νομοθετικού πλαισίου, που αφορά:
1) Στο φορολογικό καθεστώς που ισχύει μεταξύ μητρικών και θυγατρικών εταιρειών.
2) Στη θέσπιση ενιαίου θεσμικού πλαισίου για την αντιμετώπιση της φοροαποφυγής σε εταιρικό επίπεδο (Οδηγία 2016/1164/ΕΕ, ATAD 1 & 2).
3) Στη διοικητική συνεργασία και στην ανταλλαγή πληροφοριών (Οδηγία 2011/16/EE, 2018/822/ΕΕ).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

1) Πεδίο εφαρμογής Οδηγίας για καθεστώς Μητρικών-Θυγατρικών, Έννοια συνδεδεμένων εταιρειών, Ρήτρα απαγόρευσης καταχρήσεων της Οδηγίας, Φορολογική αντιμετώπιση στην Ελλάδα.
2) Προσδιορισμός μέτρων εταιρικής φοροαποφυγής, Έννοια Ελεγχόμενων Αλλοδαπών Εταιρειών (ΕΑΕ), Γενικός κανόνας απαγόρευσης καταχρήσεων (GAAR), Κανόνας περιορισμού των τόκων (Interest limitation), Φορολόγηση κατά την έξοδο (Exit Taxation), Αντιμετώπιση Υβριδικών Αναντιστοιχιών (Hybrid Mismatches), Εφαρμογή στο Ελληνικό Φορολογικό Δίκαιο.
3) Είδη ανταλλαγής πληροφοριών στην άμεση φορολογία, Όροι & προϋποθέσεις λειτουργίας της διοικητικής συνεργασίας, Το καθεστώς της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών για όλες τις διασυνοριακές φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Ο Μιχάλης Μαρκουλάκος είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, υποψήφιος Διδάκτωρ του Πανεπιστημιου Αθηνών με θέμα «Διεθνής Φοροδιαφυγή». Έχει σπουδάσει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά στη Νομική Σχολή Αθηνών και έχει εξειδικευθεί στη νομική και οικονομική έρευνα επί υποθέσεων οικονομικών απατών σχετιζόμενων με τα λογιστικά, τις επενδυτικές υπηρεσίες και την απόκρυψη φορολογητέας (και μη) ύλης στα πλαίσια Ομίλων εταιριών και των μετόχων τους, ενώ έχει εξειδικευθεί συνεπακόλουθα και στο φορολογικό δίκαιο εταιριών και φυσικών προσώπων, ιδίως από την οπτική γωνία της κατάρτισης φορολογικού σχεδιασμού σε ευρωπαϊκά και μη πλαίσια.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επί του σεμιναρίου επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2103623506, ώρες 09:30-17:30, ή αποστείλατε e-mail στο seminars@cecl.gr.

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση του Σεμιναρίου.

Για δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλετε τη συνημμένη φόρμα εγγραφής στο seminars@cecl.gr. Παρακαλείσθε για την έγκαιρη αίτηση συμμετοχής σας, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.