7 Φεβρουαρίου 2019: Προστασία των Καταναλωτών και Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Προστασία των Καταναλωτών και Ηλεκτρονικό Εμπόριο», στις 07/02/2019, ημέρα Πέμπτη, και ώρες 16:00-21:00.

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους και δικαστές, στελέχη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται διαδικτυακά, ιδίως δε marketing managers και υπευθύνους πωλήσεων, στελέχη φορέων του Δημοσίου και μη κυβερνητικών οργανώσεων που ασχολούνται με την προστασία του καταναλωτή, καθώς και σε φοιτητές με ακαδημαϊκό και επαγγελματικό ενδιαφέρον για την οικεία θεματική.

ΣΚΟΠΟΣ

Την τελευταία δεκαπενταετία έχουν εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλεπάλληλα νομοθετήματα με σκοπό την εναρμόνιση της προστασίας των οικονομικών και μη συμφερόντων του καταναλωτή στα κράτη μέλη. Έχει έτσι προκύψει ένα δαιδαλώδες νομικό πλαίσιο για το B2C μάρκετινγκ και τις καταναλωτικές συμβάσεις, για την προστασία της ιδιωτικότητας και της υγείας του Ευρωπαίου καταναλωτή, το οποίο έχει μεταφερθεί και στη χώρα μας εν μέρει στον Ν. 2251/1994 και εν μέρει σε περιφερειακά νομοθετήματα. Το νομικό αυτό πλαίσιο εφαρμόζεται και στα πλαίσια του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Το σεμινάριο σκοπό έχει να αναδείξει, κωδικοποιήσει και ερμηνεύσει τις ισχύουσες διατάξεις, ώστε τελικά να συντείνει στην ορθή εφαρμογή τους από όσους χειρίζονται καταναλωτικές διαφορές. Ταυτόχρονα, στοχεύει να εξοπλίσει με τις αναγκαίες γνώσεις τους επαγγελματίες που επιχειρούν διαδικτυακά, ώστε να διαμορφώνουν με τρόπο σύννομο την προώθηση των πωλήσεών τους, την κατάρτιση συμβάσεων από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα και τη μετασυμβατική μεταχείριση του καταναλωτή.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

1. ΟΡΙΣΜΟΙ

 • Ο «καταναλωτής» και ο «εμπορευόμενος» κατά το Ενωσιακό δίκαιο
 • Ο «μέσος» καταναλωτής 
 • Εμπορική πρακτική – εμπορική επικοινωνία – διαφήμιση – υπηρεσία της κοινωνίας της πληροφορίας
 • Σύμβαση με ηλεκτρονικά μέσα από απόσταση: διάκριση από άλλους τύπους συμβάσεων 

2. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

 • Η Οδηγία 2005/29 για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, η Οδηγία 2006/114 για τη συγκριτική διαφήμιση και η Οδηγία 2002/58 ως προς τη μη ζητηθείσα εμπορική επικοινωνία: μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο και αλλαγές στο προγενέστερο νομοθετικό καθεστώς
 • Μέθοδος αξιολόγησης της νομιμότητας μιας εμπορικής πρακτικής – per se αθέμιτες εμπορικές πρακτικές
 • Μέσα προστασίας και αξιώσεις του καταναλωτή επί αθέμιτου μάρκετινγκ – ειδικά το ζήτημα της διεθνούς δικαιοδοσίας και του εφαρμοστέου δικαίου επί διακρατικών διαφορών

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ:

 • Η προσυμβατική ενημέρωση του καταναλωτή στο περιβάλλον του διαδικτύου: Η παραπλάνηση του καταναλωτή με παροχή πληροφοριών κατά τρόπο «ασαφή, ακατάληπτο, διφορούμενο ή εκτός χρόνου»: αντιμετώπιση των χωρικών και χρονικών περιορισμών που επιφυλάσσει στον διαφημιζόμενο το περιβάλλον του browser σε Η/Υ και έξυπνες συσκευές
 • Η κεκαλυμμένη διαφήμιση στο διαδίκτυο – ειδικά το λεγόμενο “influencer marketing”
 • Η μη ζητηθείσα εμπορική επικοινωνία με μέσα από απόσταση ως επιθετική εμπορική πρακτική και από τη σκοπιά του δικαίου προστασίας προσωπικών δεδομένων
 • Τα διαφημιστικά παίγνια στο διαδίκτυο
 • Η πρόκληση σύγχυσης στον καταναλωτή με προϊόντα και διακριτικά γνωρίσματα ενός ανταγωνιστή ως αθέμιτη εμπορική πρακτική

3. ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

 • Διαφήμιση νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων στο διαδίκτυο 
 • Διαφήμιση υπηρεσιών υγείας στο διαδίκτυο
 • Διαφήμιση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών με μέσα από απόσταση

4. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

 • Η Οδηγία 2011/83/ΕΕ για τα δικαιώματα του καταναλωτή: μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο και αλλαγές στο προγενέστερο νομοθετικό καθεστώς 
 • Ενημέρωση του καταναλωτή ενόψει σύναψης ηλεκτρονικής σύμβασης : τρόπος παρουσίασης των πληροφοριών και σήμανση της υποβολής παραγγελίας 
 • Το δικαίωμα υπαναχώρησης του καταναλωτή στα πλαίσια ηλεκτρονικών συμβάσεων: προϋποθέσεις και εφαρμογή
 • Η Οδηγία 93/13/ΕΟΚ για τις καταχρηστικές ρήτρες: παρουσίαση των γενικών όρων συναλλαγών στο περιβάλλον του διαδικτύου
 • Αλληλεπίδραση των εν λόγω Οδηγιών με την Οδηγία 2005/29 και συρροή αξιώσεων για τον καταναλωτή: εμπορικές πρακτικές κατά και μετά τη σύναψη σύμβασης
 • Ειδικά ζητήματα: συμβάσεις χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από απόσταση

 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Ελένη Θ. Τζούλια, Δικηγόρος, Δρ. Νομικής, με πλούσια ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα στον τομέα προστασίας του καταναλωτή, του μάρκετινγκ των επιχειρήσεων και του ηλεκτρονικού εμπορίου. Διαθέτει πολύχρονη διδακτική εμπειρία σε φορείς της τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας και μη τυπικής εκπαίδευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες επί του σεμιναρίου επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2103623506, ώρες 09:30-17:30, ή αποστείλατε e-mail στο seminars@cecl.gr.

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση του Σεμιναρίου.

Για δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλετε τη συνημμένη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο seminars@cecl.gr. Παρακαλείσθε για την έγκαιρη αίτηση συμμετοχής σας, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.