15 Οκτωβρίου 2018: Επίκαιρα ζητήματα κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών κατά το εθνικό και κοινοτικό δικονομικό δίκαιο

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Επίκαιρα ζητήματα κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών κατά το εθνικό και κοινοτικό δικονομικό δίκαιο», στις 15/10/2018, ημέρα Δευτέρα, και ώρες 16:00-21:00.

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε δικηγόρους και δικαστικούς λειτουργούς, καθώς και σε στελέχη πιστωτικών ιδρυμάτων.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εξέταση ζητημάτων, τα οποία ανακύπτουν στην καθημερινή νομική και τραπεζική πρακτική από την κατάσχεση χρηματικών απαιτήσεων, οι οποίες απορρέουν από την τήρηση τραπεζικών λογαριασμών, καθώς και από την τήρηση άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων σε πιστωτικά ιδρύματα. Ταυτόχρονα, εξετάζεται το νέο κοινοτικό πλαίσιο δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών, βάσει του Κανονισμού 655/2014/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

–       Αντικείμενο κατάσχεσης – Η έννοια της χρηματικής απαίτησης.

–       Η έννοια του «τρίτου».

–       Κατάσχεση εκ μέρους του πιστωτή χρηματικής απαίτησης εις χείρας του ιδίου ως τρίτου – Κατάσχεση εις χείρας τετάρτου.

–       Η συντέλεση της κατάσχεσης κατά το άρθρο 983 ΚΠολΔ και κατά τα άρθρα 30επ. Κ.Ε.Δ.Ε.

–       Το «ορισμένο» των ηλεκτρονικών κατασχετηρίων εγγράφων κατά το άρθρο 30Β Κ.Ε.Δ.Ε.

–       Δυνατότητα συμψηφισμού χρηματικών ανταπαιτήσεων του πιστωτικού ιδρύματος με τις χρηματικές απαιτήσεις του οφειλέτη στο πλαίσιο της κατάσχεσης.

–       Η κατάσχεση των μελλοντικών χρηματικών απαιτήσεων.

–       Η δικαστική αναστολή της κατάσχεσης εις χείρας πιστωτικού ιδρύματος.

–       Οι ακατάσχετες χρηματικές απαιτήσεις κατά τον ΚΠολΔ και τον Κ.Ε.Δ.Ε.

–       Η ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης τραπεζικού λογαριασμού κατά τον Κανονισμό 655/2014/ΕΚ.

–       Σκοπός του κανονισμού και νομική φύση της ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης τραπεζικού λογαριασμού.

–       Η έννοια της διασυνοριακής υπόθεσης στο πλαίσιο του Κανονισμού 655/2014/ΕΚ.

–       Δικαιοδοσία για την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης τραπεζικού λογαριασμού

–       Η ex parte διαδικασία έκδοσης της ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης τραπεζικού λογαριασμού.

–       Τα «αντίμετρα του κανονισμού» έναντι της ex parte διαδικασίας έκδοσης της ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης τραπεζικού λογαριασμού.

–       Τα ένδικα βοηθήματα του οφειλέτη κατά της ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης τραπεζικού λογαριασμού.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Γεώργιος Κόντης, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος της Νομικής Σχολής Αθηνών με εξειδίκευση στην Πολιτική Δικονομία, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος του Β΄ Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών με εξειδίκευση, ομοίως, στην Πολιτική Δικονομία και απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών. Γνωρίζει Αγγλικά και Γερμανικά. Ασκεί δικηγορία και είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2002.

Για περισσότερες πληροφορίες επί του σεμιναρίου επικοινωνήστε με την Παρασκευή Χαϊδόγιαννου στο τηλέφωνο 2103623506, ώρες 09:30-17:30, ή αποστείλατε e-mail στο  seminars@cecl.gr.

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση του Σεμιναρίου.

Για δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλετε τη συνημμένη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο seminars@cecl.gr. Παρακαλείσθε για την έγκαιρη αίτηση συμμετοχής σας, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.