24 Σεπτεμβρίου 2018: Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων (ν. 4469/2017) – Θεμελίωση και πρακτική εφαρμογή

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων (ν. 4469/2017) – Θεμελίωση και πρακτική εφαρμογή», στις 24/09/2018, ημέρα Δευτέρα, και ώρες 16:30-21:00.

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους που εκπροσωπούν επιχειρήσεις σε οικονομική δυσκολία ή πιστωτές όπως οι τράπεζες, οι εργαζόμενοι και οι προμηθευτές ή ακόμη και σε λογιστές, οικονομικούς συμβούλους ή τραπεζικά στελέχη που συμμετέχουν στη σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων, ενόψει αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία του ν. 4469/2017.

ΣΚΟΠΟΣ

Με το ν. 4469/2017 εισήχθη στην ελληνική έννομη τάξη άλλη μια συλλογική διαδικασία, η οποία στοχεύει στην εξυγίανση των επιχειρήσεων, αυτή του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων. Πρόθεση της πολιτείας είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων κατά τρόπο μαζικό. Στόχος του σεμιναρίου είναι η κατανόηση των βασικών χαρακτηριστικών της διαδικασίας, η αντιπαραβολή με τη διαδικασία εξυγίανσης του Πτωχευτικού Κώδικα, η εφαρμογή των κανόνων σε αριθμητικά παραδείγματα, όπως και η κριτική επισκόπηση του θεσμού.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Εκκίνηση της διαδικασίας

 • Υπαγόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα και προϋποθέσεις σχετικά με την οικονομική τους κατάσταση
 • Ρυθμιζόμενες οφειλές – Μη προσμετρώμενοι πιστωτές
 • Υποβολή αίτησης, έλεγχος πληρότητας αυτής από το συντονιστή και περαιτέρω ενέργειες του συντονιστή

Η διαπραγμάτευση

 • Απαιτούμενες πλειοψηφίες για τη σύναψη συμφωνίας
 • Υποχρεωτικοί κανόνες περιεχομένου της συμφωνίας
 • Ιδίως: Η «συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών» (no creditor worse off), η διαγραφή τόκων και η σύμμετρη ικανοποίηση των πιστωτών, με αριθμητικά παραδείγματα
 • Συμμετοχή των δημόσιων φορέων

Επικύρωση από το δικαστήριο

 • Βασικές δικονομικές αρχές
 • Προϋποθέσεις επικύρωσης
 • Προληπτικά μέτρα

Αποτίμηση

 • Κριτικές σκέψεις
 • Αντιπαραβολή της διαδικασίας με τη διαδικασία εξυγίανσης του Πτωχευτικού Κώδικα (άρθρ. 99 επ.)
 • Δυσκολίες στην εφαρμογή του θεσμού της εξυγίανσης στην πράξη

Ανάλυση τροποποιήσεων που επέφερε ο ν. 4549/2018 στο οικείο θεσμικό πλαίσιο

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Αλέξανδρος Ρόκας, δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, διδάκτωρ Νομικής, εντεταλμένος διδασκαλίας στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ. Αποφοίτησε από το Τμήμα Νομικής του Παν/μίου Αθηνών και απέκτησε μεταπτυχιακούς τίτλους από τα Παν/μια Humboldt του Βερολίνου και Harvard, καθώς και διδακτορικό τίτλο από το Παν/μιο Humboldt του Βερολίνου. Είναι συγγραφέας των μονογραφιών: Προπτωχευτική Διαδικασία Εξυγίανσης Επιχειρήσεων (β΄ έκδοση, 2014), Die Insolvenzprophylaxe als Bestandteil der Corporate Governance im deutschen Aktienrecht (2012), ενώ πρόσφατα κυκλοφόρησε το βιβλίο που έγραψε από κοινού με τους Γ. Ψαρουδάκη και Θ. Κουλουριάνο με τίτλο: «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων (ν. 4469/2017) – κατ’ άρθρον ερμηνεία». Τέλος, συμμετείχε στην Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για την αναμόρφωση του Πτωχευτικού Κώδικα (2015-2016), στην Ομάδα Εργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την αναμόρφωση του Κανονισμού 1346/2000 περί διασυνοριακής αφερεγγυότητας (2013-2014) και στην Ομάδα Εργασίας για την αναμόρφωση του κ.ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιριών (2013-2014), καθώς και είναι μέλος της επιτροπής που επιμελείται την ύλη της «Επιθεώρησης του Εμπορικού Δικαίου».

Για περισσότερες πληροφορίες επί του σεμιναρίου επικοινωνήστε με την Παρασκευή Χαϊδόγιαννου στο τηλέφωνο 2103623506, ώρες 09:30-17:30, ή αποστείλατε e-mail στο  seminars@cecl.gr.

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση του Σεμιναρίου.

Για δηλώσεις συμμετοχής παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλετε τη συνημμένη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο seminars@cecl.gr. Παρακαλείσθε για την έγκαιρη αίτηση συμμετοχής σας, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.