17 Σεπτεμβρίου 2018: GDPR: Θεωρητική & πρακτική παρουσίαση των διατάξεων του νέου Κανονισμού ΕΕ 2016/679 για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων – Βασική εκπαίδευση για υπεύθυνους συμμόρφωσης & υποψήφιους DPO

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, ύστερα από την αυξημένη ζήτηση, διοργανώνει εκ νέου το επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «GDPR: Θεωρητική & πρακτική παρουσίαση των διατάξεων του νέου Κανονισμού ΕΕ 2016/679 για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων – Βασική εκπαίδευση για υπεύθυνους συμμόρφωσης & υποψήφιους DPO», στις 17/09/2018, ημέρα Δευτέρα, και ώρες 16.00-21.00.

 ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται, κυρίως, σε δικηγόρους, αλλά και σε υπευθύνους συστημάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, άλλα στελέχη του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, καθώς και σε στελέχη Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

 ΣΚΟΠΟΣ

Ο Γενικός Κανονισμός της ΕΕ 2016/679 για την προστασία προσωπικών δεδομένων τέθηκε σε εφαρμογή την 25.05.2018. Με αφετηρία την ημερομηνία αυτή, καθένας που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα, είτε ανήκει στον ιδιωτικό είτε στον δημόσιο τομέα, οφείλει να είναι έτοιμος για την εφαρμογή του νέου νομικού πλαισίου. Το σεμινάριο διεξάγεται προκειμένου να εξοπλίσει με τις αναγκαίες γνώσεις όσους εμπλέκονται στη σχετική διαδικασία, συμμετέχοντας στις προετοιμασίες συμμόρφωσης, αλλά και όσους είτε στοχεύουν σε κάποια επαγγελματική απασχόληση εντός ειδικά του νέου αυτού πεδίου (ιδίως ως DPO) είτε απλά ενδιαφέρονται να γνωρίσουν το αντικείμενο, αντιλαμβανόμενοι την ανάγκη εξοικείωσης με τα θέματα που ανακύπτουν απ’ την εφαρμογή του, τα οποία ακόμη και ο μη ειδικός, ο δικηγόρος της γενικής δικηγορίας, θα συναντά όλο και πιο συχνά εφεξής στην καθημερινή εργασία του.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 1. ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

 – Η διάρθρωση του πλαισίου προστασίας, η σχετική ορολογία & οι κατηγορίες δεδομένων

 – Οι βασικές αρχές που διέπουν το δίκαιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων

 – Προϋποθέσεις νομιμότητας επεξεργασίας

 – Δικαιώματα των υποκειμένων

 – Υποχρεώσεις υπευθύνων & εκτελούντων επεξεργασίες

 – Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO), τα κριτήρια επιλογής του, τα καθήκοντα και οι ευθύνες του

 – Κώδικες δεοντολογίας, συμμόρφωση, πιστοποίηση

 – Σύστημα εποπτείας και κυρώσεις

 2. ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 – Σημαντικοί κίνδυνοι διαρροής δεδομένων. Επιπτώσεις από πραγματικά γεγονότα – πρακτικές μείωσης των κινδύνων

 – Ελάχιστα τεχνικά μέτρα προς υλοποίηση. Κρυπτογράφηση δεδομένων. Ψευδωνυμοποίηση – Ανωνυμοποίηση

 – “The E-mail problem”

 – Περιστατικό ασφάλειας και διαχείρισή του. Παραδείγματα διαρροής δεδομένων

  

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:

 – Παναγιώτης Περάκης, δικηγόρος, DEA δικαίου πληροφορικής και νομικής πληροφορικής, Πρόεδρος της Επιτροπής Accessto Justice του CCBE.

 – Συμεών Τριμερίτης, Information Security Manager (CISM), ISO/IEC 27001 Foundation

  

Για περισσότερες πληροφορίες επί του σεμιναρίου επικοινωνήστε με την Παρασκευή Χαϊδόγιαννου στο τηλέφωνο 2103623506, ώρες 09.30-17.30, ή αποστείλατε e-mail στο  seminars@cecl.gr.

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση του Σεμιναρίου.

Για δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλετε τη συνημμένη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο seminars@cecl.gr. Παρακαλείσθε για την έγκαιρη αίτηση συμμετοχής σας, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.