29 Ιουνίου & 2 Ιουλίου 2018: Ηλεκτρική Ενέργεια και δίκαιο των Συμβάσεων – Νομοθετικό Πλαίσιο και Πρακτικές Εφαρμογές

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Ηλεκτρική Ενέργεια και δίκαιο των Συμβάσεων – Νομοθετικό Πλαίσιο και Πρακτικές Εφαρμογές», στις 29 Ιουνίου & 2 Ιουλίου 2018, ημέρα Παρασκευή & Δευτέρα, και ώρες 17.00-21.00.

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους που παρέχουν ή που ενδιαφέρονται να παρέχουν σχετικές με την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας δικηγορικές υπηρεσίες, τόσο συμβουλευτικές όσο και δικαστηριακές, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εταιρίες, επιχειρήσεις, συλλόγους καταναλωτών.

ΣΚΟΠΟΣ

Στόχος του σεμιναρίου είναι η κατανόηση των βασικών χαρακτηριστικών, της δομής και της λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, όπως έχει διαμορφωθεί με το Ν. 4001/2011 και το έντονης ρυθμιστικής πυκνότητας κανονιστικό πλαίσιο που έχει εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότησή του. Το πλαίσιο αυτό ρυθμίζει ειδικότερα την συμπεριφορά των Συμμετεχόντων σε αυτή (του Λειτουργού της Αγοράς, των Διαχειριστών των Δικτύων και των εταιριών που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή καθώς και των καταναλωτών) με τη χρήση του νομικού εργαλείου των συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου έντονης, ωστόσο, ρυθμιστικής παρέμβασης εκ μέρους του εθνικού και κανονιστικού νομοθέτη.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

1η Ενότητα: Γενική εισαγωγή στο δίκαιο της ενέργειας και στην απελευθέρωση των σχετικών αγορών καθ’ υπαγόρευση στου δικαίου της Ένωσης. Θεσμική αναμόρφωση με ανεξάρτητη Ρυθμιστική Αρχή και νέους φορείς / λειτουργούς αγορών. Πλήθος και είδος συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου μεταξύ των συμμετεχόντων (Λειτουργός, Διαχειριστές, Παραγωγοί, Προμηθευτές). Χρηματιστήριο Ενέργειας και μελλοντικές διαρρυθμίσεις. Ελευθερία των Συμβάσεων (πώς διαμορφώνεται, ποια τα όριά της, σύνδεσή της με την ένταση και έκταση της ρυθμιστικής πυκνότητας. Σχετικοί προβληματισμοί (πχ ΡΑΕ / αρμοδιότητα ασφαλιστικών μέτρων – αρθρ. 33, καταγγελία ενώπιον της ΡΑΕ – άρθρ. 32 [βλ. και Ειρ. Αθ 3485/2017]).

Επιμέλεια / Παρουσίαση: Χ. Συνοδινός, ΔΝ Δικηγόρος, Ρυθμιστικά Θέματα ΔΕΗ ΑΕ – Rokas and Partners

2η Ενότητα: Παραγωγή / Εισαγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Χονδρεμπορική Αγορά

Επιμέλεια / Παρουσίαση: Ανδρέας Μηταφίδης, Διευθυντής Ρυθμιστικών Θεμάτων ΔΕΗ ΑΕ

3η Ενότητα: Προμήθεια / Εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Χονδρεμπορική Αγορά

Επιμέλεια / Παρουσίαση: Γιώργος Πανόπουλος, Δικηγόρος ΔΝ, Λαμπαδάριος & Συνεργάτες Εταιρία Δικηγόρων

4η Ενότητα: Η σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας: προμηθευτής – πελάτης / καταναλωτής

Επιμέλεια/Παρουσίαση: Άλκηστη Μουρατιάν, Δικηγόρος ΔΕΗ Α.Ε., ΜΔΣ Ευρωπαϊκού Δικαίου

Για περισσότερες πληροφορίες επί του σεμιναρίου επικοινωνήστε με την Παρασκευή Χαϊδόγιαννου στο τηλέφωνο 2103623506, ώρες 09.30-17.30, ή αποστείλατε e-mail στο  centre@cecl.gr. .

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση του Σεμιναρίου.

Για δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλετε τη συνημμένη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο centre@cecl.gr. Παρακαλείσθε για την έγκαιρη αίτηση συμμετοχής σας, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.