30 Μαΐου: Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων (ν. 4469/2017)

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: “Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων (ν. 4469/2017) – Θεμελίωση και πρακτική εφαρμογή”. 

Το σεμινάριο πραγματοποιείται στις 30/05/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρες 16.30-21.00. Απευθύνεται σε δικηγόρους που εκπροσωπούν επιχειρήσεις σε οικονομική δυσκολία ή πιστωτές όπως οι τράπεζες, οι εργαζόμενοι και οι προμηθευτές ή ακόμη και σε λογιστές, οικονομικούς συμβούλους ή τραπεζικά στελέχη που συμμετέχουν στη σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων, ενόψει αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία του ν. 4469/2017.

Με το ν. 4469/2017 εισήχθη στην ελληνική έννομη τάξη άλλη μια συλλογική διαδικασία, η οποία στοχεύει στην εξυγίανση των επιχειρήσεων, αυτή του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων. Πρόθεση της πολιτείας είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων κατά τρόπο μαζικό. Στόχος του σεμιναρίου είναι η κατανόηση των βασικών χαρακτηριστικών της διαδικασίας, η αντιπαραβολή με τη διαδικασία εξυγίανσης του Πτωχευτικού Κώδικα, η εφαρμογή των κανόνων σε αριθμητικά παραδείγματα, όπως και η κριτική επισκόπηση του θεσμού.

Το σεμινάριο, μεταξύ άλλων, θα καλύψει τις εξής ενότητες:

 Εκκίνηση της διαδικασίας

• Υπαγόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα και προϋποθέσεις σχετικά με την οικονομική τους κατάσταση
• Ρυθμιζόμενες οφειλές – Μη προσμετρώμενοι πιστωτές
• Υποβολή αίτησης, έλεγχος πληρότητας αυτής από το συντονιστή και περαιτέρω ενέργειες του συντονιστή

Η διαπραγμάτευση

• Απαιτούμενες πλειοψηφίες για τη σύναψη συμφωνίας
• Υποχρεωτικοί κανόνες περιεχομένου της συμφωνίας
• Ιδίως: Η «συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών» (no creditor worse off), η διαγραφή τόκων και η σύμμετρη ικανοποίηση των πιστωτών, με αριθμητικά παραδείγματα
• Συμμετοχή των δημόσιων φορέων
Επικύρωση από το δικαστήριο
• Βασικές δικονομικές αρχές
• Προϋποθέσεις επικύρωσης
• Προληπτικά μέτρα

 Αποτίμηση

• Κριτικές σκέψεις
• Αντιπαραβολή της διαδικασίας με τη διαδικασία εξυγίανσης του Πτωχευτικού Κώδικα (άρθρ. 99 επ.)
• Δυσκολίες στην εφαρμογή του θεσμού της εξυγίανσης στην πράξη

 

Εισηγητής του σεμιναρίου είναι ο κος Αλέξανδρος Ρόκας, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Διδάκτωρ Νομικής καθώς και εντεταλμένος διδασκαλίας στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ. 

Για περισσότερες πληροφορίες επί του σεμιναρίου, επικοινωνήστε με την Ελισάβετ Μυσίρη, στο τηλέφωνο 210 3623506, ώρες 09.30-17.30 ή αποστείλατε e-mail στο centre@cecl.gr.

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση του Σεμιναρίου.

Για δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλετε τη συνημμένη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο centre@cecl.gr