23 Μαΐου 2018: Οι αλλαγές που επιφέρει στη Διαμεσολάβηση ο νέος Ν. 4512/18

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: “Οι αλλαγές που επιφέρει στη διαμεσολάβηση ο νέος Ν. 4512/2018” στις 23/05/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρες 16.00-21.00

Λίγοι νόμοι έχουν αποτελέσει το αντικείμενο τόσο έντονων συζητήσεων το τελευταίο διάστημα όσο ο ν. 4512/2018 και οι προβλέψεις του για την αναμόρφωση του νομικού πλαισίου του θεσμού εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών της Διαμεσολάβησης.  

Ο νέος νόμος επιφέρει, μεταξύ άλλων, αλλαγές στα βήματα της διαδικασίας της Διαμεσολάβησης, στην υποχρέωση ενημέρωσης των εντολέων τους από τους Δικηγόρους-Νομικούς Παραστάτες σε αυτή, στην εκπαίδευση των Διαμεσολαβητών και παράλληλα δίνει σημαντικές δυνατότητες ευελιξίας στους πολίτες, στις επιχειρήσεις, στους Δικηγόρους και στο σύστημα επίλυσης συγκρούσεων της χώρας μας.

Τις αλλαγές αυτές θα παρουσιάσει, με θεωρητικό και πρακτικό τρόπο, ο πλέον έμπειρος Δικηγόρος Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής – Εταίρος RESOLVE Διαμεσολαβητές, Εκπαιδευτής, Συγγραφέας, Διευθυντής του Κέντρου Διαμεσολάβησης του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών και Επισκέπτης Καθηγητής Διαμεσολάβησης του Πανεπιστημίου MEF της Κων/πολης κ. Σπύρος Αντωνέλος. 

Το σεμινάριο διαρθρώνεται ως εξής: 

-Νομοθετικό πλαίσιο
-Στάδια της διαδικασίας
-Ρόλος του Δικηγόρου και αποτελεσματική λειτουργία
-Συνεργασία με το Διαμεσολαβητή
-Πρακτικές και δεοντολογικές παράμετροι
-Οικονομικές παράμετροι
-Υποδείγματα

Εισηγητής:

Σπύρος Αντωνέλος

Για περισσότερες πληροφορίες επί του σεμιναρίου, επικοινωνήστε με την υπεύθυνη Ελισάβετ Μυσίρη, στο τηλέφωνο 210 3623506, ώρες 09.30-17.30 ή αποστείλατε e-mail στο centre@cecl.gr.

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση του Σεμιναρίου.

Για δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλετε τη συνημμένη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο centre@cecl.gr.