ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Απευθύνεται σε δικηγόρους, φοιτητές και στελέχη της δημόσιας διοίκησης

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Χρήστος Σ. Παπαστυλιανός, Δικηγόρος, Επίκουρος Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Ημερομηνία διεξαγωγής: Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016

Ώρες υλοποίησης σεμιναρίου: 16:00 – 21:00

Τόπος διεξαγωγής: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (Ακαδημίας 43, Αθήνα)

 

Αξία συμμετοχής:

Για νομικά πρόσωπα: 95 €
Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 75 €
Για ασκούμενους δικηγόρους και φοιτητές ειδική τιμή: 55 €

ΣΚΟΠΟΣ

Η γνώση βασικών εννοιών του Δικαίου Αλλοδαπών και Προσφύγων όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί με βάση τη νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων, του ΔΕΕ και του ΕΔΔΑ

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

– Βασικές έννοιες: Ημεδαπός, αλλοδαπός, Ιθαγένεια, τρόποι κτήσης της Ιθαγένειας ανιθαγενής, πρόσφυγας, απέλαση, επαναπροώθηση

– Κατηγορίες αλλοδαπών: Αλλοδαποί υπήκοοι χωρών της Ε.Ε, αλλοδαποί προερχόμενοι από τρίτες χώρες, αλλοδαποί που έχουν εισέλθει νόμιμα, αλλοδαποί που διαμένουν νόμιμα, αλλοδαποί που έχουν εισέλθει παράτυπα, αλλοδαποί που διαμένουν παράτυπα.

– Το Νομικό Πλαίσιο της Ε.Ε για την είσοδο και διαμονή αλλοδαπών- Κανονισμός 1030/2002 για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου. Απόφαση –πλαίσιο 2002/946/ΔΕΥ για την ενίσχυση του ποινικού πλαισίου για την πρόληψη της υποβοήθησης της παράνομης μετανάστευσης, Κοινοτικός Κώδικας σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα. Η πρόσφατη Συμφωνία Ε.Ε –Τουρκίας.

– Οδηγίες της Ε.Ε σχετικά με το δικαίωμα της οικογενειακής επανένωσης και το καθεστώς των επί μακρόν διαμενόντων και τους κοινούς κανόνες για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων [οδηγία 2003/86 Ε.Κ, οδηγία 2003/109 Ε.Κ, οδηγία 2008 /115 Ε.Κ.

– Πολιτικό Άσυλο και Πρόσφυγες σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, τις Διεθνείς Συνθήκες το Χάρτη Δικαιωμάτων της Ε.Ε και την ΕΣΔΑ