ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΥΛ

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο αυτό είναι χρήσιμο σε οποιονδήποτε διαπραγματεύεται στην οργάνωση. Απευθύνεται σε όλους εκείνους οι οποίοι επιζητούν μια καλύτερη κατανόηση των δυνατών και των αδυνάτων σημείων του διαπραγματευτικού τους στυλ και των στρατηγικών συνηθειών τους. Σε αυτούς οι οποίοι θέλουν να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στις διαπραγματεύσεις τους ώστε να καταλήγουν σε καλύτερες συμφωνίες.

Εισηγητής: Αλέξιος Βαρελάς – Msc. in Economics, Σύμβουλος Επιχειρήσεων σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού

Ημερομηνία διεξαγωγής: Τρίτη 31 Μαΐου 2016

Ώρες υλοποίησης σεμιναρίου: 16:00 – 20:30

Τόπος διεξαγωγής: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (Ακαδημίας 43, Αθήνα)

Αξία συμμετοχής: 
Για νομικά πρόσωπα: 95 € 
Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 75 €
Για ασκούμενους δικηγόρους και φοιτητές ειδική τιμή: 55 €

ΣΚΟΠΟΣ
Οι διαπραγματευτικές δεξιότητες είναι σημαντικές για την επιτυχία μιας επιχείρησης και ταυτόχρονα αποτελούν ένα αναπόσπαστο κομμάτι των καθημερινών καθηκόντων ενός διευθυντού ή ενός στελέχους. Όπως και οι περισσότερες άλλες δεξιότητες, η ικανότητα τού να διαπραγματεύεται κάποιος αποτελεσματικά καθορίζεται από έναν συνδυασμό εγγενών δεξιοτήτων, εμπειρίας και εκπαίδευσης.
Το σεμινάριο αυτό παρέχει μία σύντομη και εντατική εισαγωγή στην ανάλυση και την πρακτική της διαπραγμάτευσης. Χρησιμοποιώντας εικονικές διαπραγματευτικές καταστάσεις, μελέτες περίπτωσης (case studies) και συζήτηση στην ομάδα αναδεικνύουμε την πρακτική εφαρμογή των θεμάτων που αναλύονται. Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι επιμορφούμενοι θα έχουν κατακτήσει το θεωρητικό πλαίσιο το οποίο θα τους βοηθήσει να μετατρέψουν την εμπειρία τους στις διαπραγματεύσεις σε εμπειρογνωμοσύνη (expertise).

 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 • Τι είναι διαπραγμάτευση;
 • Επιλέγοντας τη διαπραγματευτική στρατηγική μας
 • Επιδιώκω μια καλή συμφωνία
 • Διατηρώ μια υπάρχουσα σχέση (rapport) ενεργή, υγιή, ζωντανή!
 • Τι θα συμβεί εάν δεν συμφωνούμε;
 • Το στάδιο της προετοιμασίας
 • Ο χειρισμός του αδιεξόδου
 • Η αναβολή και η διακοπή της διαπραγμάτευσης
 • Η αποτελεσματική επικοινωνία
 • Προσπαθώ να βρω δημιουργικές λύσεις. Η μέθοδος Win – Win.
 • Τα διάφορα στυλ της διαπραγμάτευσης
 • Οι τακτικές της διαπραγμάτευσης
 • Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης
 • Κλείσιμο σεμιναρίου – Τελικές Σκέψεις και Συμπεράσματα

Εισηγητής: ΑΛΕΞΙΟΣ ΒΑΡΕΛΑΣ
Msc. in Economics, Postgraduate Diploma in Management Studies, M.Sc. στη Μικρο και Μακρο-οικονομία, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, Σύμβουλος Επιχειρήσεων σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού, Οργάνωσης και Διοίκησης, Project Manager, Εισηγητής Σεμιναρίων και Workshops με 20ετή εμπειρία, τ. Διοικητικός Δ/ντής Εταιρείας Πετρελαίων, τ. Σύμβουλος Οικονομολόγος στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, μέλος του Βρετανικού Ινστιτούτου Διοίκησης Επιχειρήσεων. Έχει δημοσιεύσει αρκετά άρθρα και έχει μεταφράσει το βιβλίο “Getting Things Done”.