Οι νέες ποινές και τα πρόστιμα στη φορολογική νομοθεσία

Που απευθύνεται;
Απευθύνεται σε Επιχειρηματίες, Οικονομικούς Διευθυντές, Προϊσταμένους Λογιστηρίων, Λογιστές

Εισηγητής: 
Καλαμαράς Νικόλαος, Λογιστής Φοροτεχνικός Α΄ Τάξης

Αξία συμμετοχής:
Για νομικά πρόσωπα: 95€ 
Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 75€
Για ασκούμενους δικηγόρους και φοιτητές ειδική τιμή: 55€ 

Τόπος διεξαγωγής:
Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (Ακαδημίας 43, Αθήνα) 

Ημέρες και ώρες υλοποίησης:
Πέμπτη 14 Απριλίου 2016, 16:00 – 20:30

ΣΚΟΠΟΣ

Το σεμινάριο έχει ως στόχο την ανάλυση όλων των διατάξεων που αφορούν στην επιβολή ποινών σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Θα γίνει αναφορά:
1) Στο προγενέστερο Νόμο 2523/1987 (Παλαιό Ποινολόγιο) με τις αλλαγές που έχουν επέλθει με τον Νόμο 4316/2014 και το Νόμο 4337/2015 (Πρόσθετοι Φόροι, Πρόσθετα Τέλη, Πρόστιμα ΚΒΣ, ΦΠΑ)

2) Στο Νόμο 4174/2013 (Νέο Ποινολόγιο) με παραδείγματα και εφαρμογές:

  • Μέθοδοι προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης
  • Αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου. Δικαιώματα φορολογουμένων
  • Πράξεις προσδιορισμού των φόρων
  • Άμεσος, διοικητικός προσδιορισμός φόρου
  • Παραγραφή κοινοποίησης πράξεων προσδιορισμού του φόρου
  • Τόκοι και Πρόστιμα. Παραβάσεις φοροδιαφυγής
  • Πρόστιμα ανακριβών ή μη υποβληθέντων δηλώσεων καθώς και πρόστιμα μη καταβολής παρακρατούμενων φόρων
  • Παραγραφή αξιώσεων του Δημοσίου

 

Εισηγητής: Καλαμαράς Νικόλαος
Λογιστής Φοροτεχνικός Α΄ Τάξης. Εισηγητής Φορολογικών σεμιναρίων με πολυετή πείρα

Θα διανεμηθεί φάκελος με υλικό επιμόρφωσης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Τμήμα Επιμόρφωσης 
Τηλ: 210-3623089, 210-3623029, 210-3623736 
Fax: 210 – 3390522
E – mail: centre@cecl.gr Website: www.cecl.gr