ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΙΚΕ)

Που απευθύνεται;
Απευθύνεται σε δικηγόρους, λογιστές, στελέχη επιχειρήσεων

Εισηγητής: 
Θεμιστοκλής Π. Χατζηιωάννου, Δικηγόρος

Αξία συμμετοχής:
Για νομικά πρόσωπα: 95€ 
Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 75€
Για ασκούμενους δικηγόρους και φοιτητές ειδική τιμή: 55€ 

Τόπος διεξαγωγής:
Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (Ακαδημίας 43, Αθήνα) 

Ημέρες και ώρες υλοποίησης:
Δευτέρα 9 Μαΐου 2016, 16:00 – 20:30 (4 ώρες + μισή ώρα εκπαίδευση στη βάση Νομικής Τεκμηρίωσης Inlaw.gr, συνολικά 4,5 ώρες)

ΣΚΟΠΟΣ
Η γνώση του νέου τύπου εταιρείας (ΙΚΕ) που συστήνεται πλέον με 0 ευρώ κεφάλαιο.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 • Εισαγωγή
 • Γενικά χαρακτηριστικά της ΙΚΕ
 • Ίδρυση της Εταιρείας
 • Διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας
 • Αποφάσεις των εταίρων – Η συνέλευση των εταίρων
 • Εταιρικά μερίδια και εισφορές εταίρων
 • Μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων. Άλλες μεταβολές στη σύνθεση της Εταιρείας
 • Σχέσεις εταίρων με την Εταιρεία και σχέσεις μεταξύ των εταίρων
 • Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
 •     – Διανομή κερδών
 •     – Έλεγχος
 • Λύση και εκκαθάριση
 • Μετατροπή – συγχώνευση
 • Ποινικές διατάξεις

Εισηγητής: Θεμιστοκλής Π. Χατζηιωάννου
Ο Θεμιστοκλής Π. Χατζηιωάννου είναι δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1991 και μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων. Είναι επικεφαλής της ομάδας νομικής τεκμηρίωσης του Inlaw.gr και συγγραφέας βιβλίων εμπορικού δικαίου (Επιταγή, Συναλλαγματική, Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, Εταιρείες – Τι Εταιρεία να επιλέξω)

Επιπλέον οι συμμετέχοντες
Θα εγγραφούν δωρεάν στην ιστοσελίδα του Inlaw.gr και θα έχουν πρόσβαση μέχρι 31.12.2016

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ακαδημίας 43 – 106 72 Αθήνα
Τηλ.: 210-3623089, 3623029, 3623736
Fax: 210 – 3390522
E – mail: centre@cecl.gr
Website: www.cecl.gr