Διεθνείς συναλλαγές – Φορολογική αντιμετώπιση

Εισηγητής: Καλαμαράς Νικόλαος, Λογιστής Φοροτεχνικός Α΄ Τάξης

 

Τόπος διεξαγωγής:
Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (Ακαδημίας 43, Αθήνα)

Ημερομηνία διεξαγωγής: Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2016

Ώρες υλοποίησης σεμιναρίου: 16:00 – 20:30


Αξία συμμετοχής:
Για νομικά πρόσωπα: 95 € 
Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 75 €
Για φοιτητές ειδική τιμή: 55 €

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Απευθύνεται σε Επιχειρηματίες, Οικονομικούς Διευθυντές, Προϊσταμένους Λογιστηρίων, Λογιστές και κάθε ενδιαφερόμενο.

ΣΚΟΠΟΣ
Το σεμινάριο έχει ως στόχο την ενημέρωση σε θέματα που αφορούν στις Διεθνείς Συναλλαγές σχετικά με τη Λογιστική και Φορολογική τους αντιμετώπιση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Θα γίνει αναφορά:
 Στην ιστορική εξέλιξη των υπεράκτιων εταιρειών και στους λόγους δημιουργίας τους
 Στους επαναπατρισμούς χρημάτων από offshore εταιρείες. Σχεδιασμοί, προγράμματα, συμβουλευτικά σχόλια
 Στις Κυπριακές Εταιρείες και στα βασικά χαρακτηριστικά τους
 Στα νησιά: Isle of Man, Jersey και Βρετανικές Παρθένους Νήσους μετά τις τελευταίες αλλαγές
 Στις υποχρεώσεις των εξωχώριων εταιρειών που έχουν ακίνητα στην Ελλάδα και τα εκμεταλλεύονται, όπου υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων από 01/01/2014
 Στον Ειδικό Φόρο επί ακινήτων και στις αντίστοιχες υποχρεώσεις και απαλλαγές
 Στις χώρες προνομιακού φορολογικού καθεστώτος καθώς και στα μη συνεργάσιμα κράτη
 Στην αναγνωρισιμότητα ή μη αναγνωρισιμότητα των δαπανών που γίνονται από OFFSHORE. Εταιρείες με παραδείγματα και εφαρμογές
 Στα υποκαταστήματα – μόνιμες εγκαταστάσεις αλλοδαπών εταιρειών στην Ελλάδα. Διαδικασία ίδρυσης τέτοιων υποκαταστημάτων
 Στην έννοια της μόνιμης εγκατάστασης αλλοδαπών επιχειρήσεων στη Ελλάδα. Πότε αποκτάται μόνιμη εγκατάσταση με παραδείγματα και εφαρμογές
 Στις ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες. Σε ποιες περιπτώσεις φορολογούνται οι Έλληνες για τα μη διανεμόμενα κέρδη τους
 Στην εφαρμογή των συμβάσεων περί αποφυγής διπλής φορολογίας. Ειδικά θέματα παρακράτησης φόρου εισοδήματος. Παραδείγματα-Εφαρμογές.
 Φορολογική αντιμετώπιση ζημίας στο εξωτερικό που προέκυψε από ελληνική επιχείρηση.
 Λογιστική παρακολούθηση υποκαταστημάτων – εργοταξίων ελληνικών επιχειρήσεων με παραδείγματα και εφαρμογές
 Στη διαφορά μεταξύ θυγατρικής εταιρείας και υποκαταστήματος αλλοδαπής επιχείρησης. Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα

 

Εισηγητής: Καλαμαράς Νικόλαος
Λογιστής Φοροτεχνικός Α΄ Τάξης. Εισηγητής Φορολογικών σεμιναρίων με πολυετή πείρα 

 

Θα διανεμηθεί φάκελος με υλικό επιμόρφωσης

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Τμήμα Επιμόρφωσης 
Τηλ: 210-3623089, 210-3623029, 210-3623736 
Fax: 210 – 3390522
E – mail: centre@cecl.gr Website: www.cecl.gr