Οι νέες ποινές και τα πρόστιμα στη φορολογική νομοθεσία

Εισηγητής: Καλαμαράς Νικόλαος, Λογιστής Φοροτεχνικός Α΄ Τάξης

 

Τόπος διεξαγωγής:
Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (Ακαδημίας 43, Αθήνα)

Ημερομηνία διεξαγωγής: Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2016

Ώρες υλοποίησης σεμιναρίου: 16:00 – 20:30Αξία συμμετοχής:
Για νομικά πρόσωπα: 95 € 
Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 75 €
Για φοιτητές ειδική τιμή: 55 €

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Απευθύνεται σε Επιχειρηματίες, Οικονομικούς Διευθυντές, Προϊσταμένους Λογιστηρίων, Λογιστές

ΣΚΟΠΟΣ
Το σεμινάριο έχει ως στόχο την ανάλυση όλων των διατάξεων που αφορούν στην επιβολή ποινών σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Θα γίνει αναφορά:
1) Στο προγενέστερο Νόμο 2523/1987 (Παλαιό Ποινολόγιο) με τις αλλαγές που έχουν επέλθει με τον Νόμο 4316/2014 και το Νόμο 4337/2015 (Πρόσθετοι Φόροι, Πρόσθετα Τέλη, Πρόστιμα ΚΒΣ, ΦΠΑ)

2) Στο Νόμο 4174/2013 (Νέο Ποινολόγιο) με παραδείγματα και εφαρμογές:

  • Μέθοδοι προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης
  • Αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου. Δικαιώματα φορολογουμένων
  • Πράξεις προσδιορισμού των φόρων
  • Άμεσος, διοικητικός προσδιορισμός φόρου
  • Παραγραφή κοινοποίησης πράξεων προσδιορισμού του φόρου
  • Τόκοι και Πρόστιμα. Παραβάσεις φοροδιαφυγής
  • Πρόστιμα ανακριβών ή μη υποβληθέντων δηλώσεων καθώς και πρόστιμα μη καταβολής παρακρατούμενων φόρων
  • Παραγραφή αξιώσεων του Δημοσίου

Εισηγητής: Καλαμαράς Νικόλαος
Λογιστής Φοροτεχνικός Α΄ Τάξης. Εισηγητής Φορολογικών σεμιναρίων με πολυετή πείρα

 

Θα διανεμηθεί φάκελος με υλικό επιμόρφωσης

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Τμήμα Επιμόρφωσης
Τηλ: 210-3623089, 210-3623029, 210-3623736
Fax: 210 – 3390522
E – mail: centre@cecl.gr Website: www.cecl.gr