Εταιρείες – Σύσταση – Λειτουργία – Τι Εταιρεία να επιλέξω

Πού απευθύνεται
Απευθύνεται σε δικηγόρους, λογιστές, στελέχη επιχειρήσεων

Εισηγητής: Θεμιστοκλής Π. Χατζηιωάννου

Αξία συμμετοχής:
Για νομικά πρόσωπα: 95€
Για φυσικά πρόσωπα: 75€
Για ασκούμενους δικηγόρους και φοιτητές ειδική τιμή: 55€

Τόπος διεξαγωγής:
Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (Ακαδημίας 43, Αθήνα)

Ημέρες και ώρες υλοποίησης:
Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2015, 16:00-21:00

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του σεμιναρίου είναι αφενός να παράσχει τις απαραίτητες γνώσεις στους συμμετέχοντες σχετικά με τη σύσταση και λειτουργία των εμπορικών εταιρειών και αφετέρου να βοηθήσει στην εκάστοτε κατάλληλη επιλογή του εταιρικού τύπου για τη σύσταση νέας εταιρείας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Ι. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 Σύσταση
 Όργανα
 Λειτουργία
 Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
 Τι πρέπει να προσέχω

ΙΙ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
 Σύσταση
 Όργανα
 Λειτουργία
 Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
 Τι πρέπει να προσέχω

ΙΙΙ. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 Σύσταση
 Όργανα
 Λειτουργία
 Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
 Τι πρέπει να προσέχω

ΙV. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (Ο.Ε., Ε.Ε., ΑΦΑΝΗΣ)
 Σύσταση
 Όργανα
 Λειτουργία
 Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
 Τι πρέπει να προσέχω

V. ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ INLAW.GR
Πώς λειτουργεί η Τράπεζα Νομικής Tεκμηρίωσης Inlaw.gr και πώς αναζητούμε νομολογία για πιστωτικούς τίτλους.

Εισηγητής: Θεμιστοκλής Π. Χατζηιωάννου
Ο Θεμιστοκλής Π. Χατζηιωάννου είναι δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1991 και μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων. Είναι επικεφαλής της ομάδας νομικής τεκμηρίωσης του Inlaw.gr και συγγραφέας βιβλίων εμπορικού δικαίου (Επιταγή, Συναλλαγματική, Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, Εταιρείες – Τι Εταιρεία να επιλέξω)


Επιπλέον οι συμμετέχοντες
θα εγγραφούν δωρεάν στην ιστοσελίδα του Inlaw.gr και θα έχουν πρόσβαση μέχρι 31.12.2016

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ακαδημίας 43 – 106 72 Αθήνα
Τηλ.: 210-3623089, 3623029, 3623736
Fax: 210 – 3390522
E – mail: centre@cecl.gr
Website: www.cecl.gr