ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ: ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Πού απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους εταιριών αλλά και της δικαστηριακής πρακτικής που επιθυμούν να επεκτείνουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης και στην υποστήριξη φυσικών ή νομικών προσώπων που συναλλάσσονται με φορείς κοινωνικής ασφάλισης

Εισηγητής
Όλγα Αγγελοπούλου, Δικηγόρος

Αξία συμμετοχής
220 € (για ασκούμενους δικηγόρους έκπτωση 20%)

Ημέρες και ώρες υλοποίησης
28 και 29 Ιουνίου 2010, 17:00-21:00

ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παράσχει τις απαραίτητες γνώσεις στους συμμετέχοντες για την παροχή νομικών συμβουλών σχετικά με θέματα ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και για την υπεράσπιση των εντολέων τους στο στάδιο της διοικητικής διαδικασίας αλλά και στο στάδιο των δικαστικής διένεξης. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 • Υποχρέωση καταβολής εισφορών
  – Έννοια & νομική φύση των ασφαλιστικών εισφορών
  – Υπόχρεοι ασφαλιστικών εισφορών
  – Υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών
  – Προθεσμία καταβολής
  – Τρόπος καταβολής
  – Συνέπειες καθυστέρησης ή μη καταβολής των εισφορών
  – Η διενέργεια ελέγχου από τα ασφαλιστικά όργανα
  – Η Πράξη Επιβολής Εισφορών: προϋποθέσεις εγκυρότητας
  – Ποινικές κυρώσεις
  – Επιπτώσεις της μη καταβολής εισφορών στο ασφαλιστικό δικαίωμα 
 • Άμυνα του υπόχρεου και ειδικά θέματα
  – Οι προβλεπόμενες ενδικοφανείς προσφυγές: διαδικασία, περιεχόμενο, ανασταλτικό αποτέλεσμα
  – Προσφυγή – αγωγή σχετικά με ασφαλιστικές εισφορές
  – Ζητήματα δικαιοδοσίας & αρμοδιότητας
  – Ζητήματα αποδείξεως
  – Δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών
  – Ασφαλιστική ενημερότητα
  – Ζητήματα αναγκαστικής είσπραξης εισφορών
  – Ειδικά: εισφορές για οικοδομικά έργα
  – Ειδικά: εισφορές για δημόσια έργα
  – Ειδικά: η «εξαγορά» χρόνου ασφάλισης
  – Ειδικά: εισφορές προαιρετικής ασφάλισης

ΕισηγήτριαΟΛΓΑ Π. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
Δικηγόρος Δ.Ν., Ειδική Επιστήμων του Τομέα Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών, Διδάσκουσα στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Παν/μίου Πελοποννήσου και στην Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Συγγραφέας άρθρων σε νομικά περιοδικά σε θέματα δικαίου κοινωνικής ασφάλειας με πολύχρονη δικηγορική εμπειρία. 

Θα διανεμηθεί φάκελος με υλικό επιμόρφωσης 

Με τη συμμετοχή στο σεμινάριο προσφέρεται δωρεάν η εγγραφή και συνδρομή για 6 μήνες στην Τράπεζα Νομικής Τεκμηρίωσης, www.inlaw.gr 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Τμήμα Επιμόρφωσης 

Τηλ: 210 – 3623089, 3623089, 3623029, 3623736 

Fax: 210 – 3390522 

E – mail: centre@cecl.gr 

Website: www.cecl.gr