ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔ.Δ.Δ. ΤΗΣ Ε.Ε.

Πού απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε νομικούς / δικηγόρους / ασκούμενες και ασκούμενους δικηγόρους / νομικούς συμβούλους επιχειρήσεων με διεθνή δραστηριότητα, καθώς και Δικαστές, που αναζητούν ταχεία και πλήρη πληροφόρηση σχετικά με ζητήματα διεθνούς δικαιοδοσίας, αναγνώρισης/ εκτέλεσης αλλοδαπών αποφάσεων και εφαρμοστέου δικαίου

Εισηγητής
Χάρης Μεϊδάνης, Δικηγόρος

Αξία συμμετοχής
220 € (για ασκούμενους δικηγόρους έκπτωση 20%)

Ημέρες και ώρες υλοποίησης
19 και 20 Απριλίου 2010, 17:00-21:00

ΣΚΟΠΟΣ 

Το σεμινάριο έχει σκοπό να μεταδώσει γνώσεις και πρακτικές στους συμμετέχοντες, ώστε να κατανοούν και να εφαρμόζουν ορθά τις σχετικές διατάξεις και να παρέχεται ασφάλεια δικαίου. Βασικό στόχο αποτελεί η διευκόλυνση της βέλτιστης εφαρμογής του εσωτερικού, διεθνούς, και του κοινοτικού δικαίου στο συγκεκριμένο τομέα. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 • Εισαγωγή στο κοινοτικό ιδ.δ.δ. και ένταξή του στο κοινοτικό δίκαιο και την εθνική έννομη τάξη 

  – Το ιδ.δ.δ πριν από τη Συνθήκη του Άμστερνταμ – Συμβάσεις Βρυξελλών / Ρώμης 

  – Οι καινοτομίες της Συνθήκης του Άμστερνταμ 

  – Ένταξη στην εθνική έννομη τάξη – σχέση με αντίστοιχες διατάξεις του ελληνικού δικαίου 

 • Παρουσίαση βασικών πτυχών του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου

  – Καν. 44/2001 (Βρυξέλλες Ι) – Διεθνής δικαιοδοσία και αναγνώριση/ εκτέλεση αλλοδαπών αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές διαφορές 

  – Καν. 2201/2003 (Βρυξέλλες ΙΙα) – Διεθνής δικαιοδοσία και αναγνώριση/ εκτέλεση αλλοδαπών αποφάσεων σε οικογενειακές διαφορές 

  – Καν. 593/2008 (Ρώμη Ι) – Εφαρμοστέο δίκαιο σε συμβατικές ενοχές 

  – Καν. 864/2007 (Ρώμη ΙΙ) – Εφαρμοστέο δίκαιο σε εξωσυμβατικές ενοχές 

  – Καν. 1896/2006 – Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής 

 • Πρόσφατη Νομολογία / Case studies 

  – Παρουσίαση και συζήτηση των πιο σημαντικών πρόσφατων αποφάσεων του ΔΕΚ. 

  – Case studies – προετοιμασία από τους συμμετέχοντες και συζήτηση

Εισηγητής: ΧΑΡΗΣ Π. ΜΕΪΔΑΝΗΣ 

Πτυχιούχος της Νομικής Αθηνών. Μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (LL.M) και στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (Διδακτορικό). Δικηγόρος από το 1995. Πλήθος δημοσιεύσεων στον ελληνικό και ξενόγλωσσο νομικό τύπο, και εισηγήσεων / παρεμβάσεων σε συνέδρια, ημερίδες, και επιμορφωτικά σεμινάρια σχετικών με τη θεματική. 

ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΙΑ 6 ΜΗΝΕΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, www.inlaw.gr 

Θα διανεμηθεί φάκελος με υλικό επιμόρφωσης 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Τμήμα Επιμόρφωσης 

Τηλ:210-3623089, 210-3623029, 210-3623736 

Fax: 210 – 3390522 

E – mail: centre@cecl.gr 

Website: www.cecl.gr