ΕΠΙΤΑΓΗ

Πού απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους τραπεζών και της δικαστηριακής πρακτικής, που επιθυμούν να επεκτείνουν την επαγγελματική τους δράση σε θέματα πιστωτικών τίτλων και ειδικότερα της επιταγής, αλλά και σε επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων για την εξασφάλιση ασφαλέστερων συναλλαγών.

Εισηγητής
Εισηγητής: Θεμιστοκλής Χατζηιωάννου, Δικηγόρος

Αξία συμμετοχής
250 € (για τους ασκούμενους δικηγόρους έκπτωση 20%)

Ημέρες και ώρες υλοποίησης
11 και 12 Νοεμβρίου 2009, 17:00-21:00

ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι αφενός να παράσχει τις απαραίτητες γνώσεις στους συμμετέχοντες σχετικά με την επιταγή και τους κανόνες που διέπουν την κυκλοφορία της, δεδομένης οικονομικής κρίσης με σκοπό τη μείωση του ρίσκου από τη χρησιμοποίησή της, αφετέρου δε την αποτελεσματική υποστήριξη στις περιπτώσεις έκδοσης ακαλύπτων επιταγών, καθώς και τα μέσα επίθεσης και άμυνας. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 • Νομοθετικό πλαίσιο
 • Έννοια και χαρακτηριστικά
 • Είδη επιταγών
 • Μεταβίβαση
 • Τριτεγγύηση και ρήτρες
 • Εμφάνιση της επιταγής για πληρωμή
 • Δικαιώματα
 • Δικονομικά
  – Μέσα επίθεσης
  – Μέσα άμυνας οφειλέτη
 • Παραγραφή
 • Ποινικές ευθύνες 
 • Κήρυξη τίτλου ανίσχυρου

Εισηγητής: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ 

Είναι δικηγόρος. Έχει ιδρύσει και διευθύνει την Τράπεζα Νομικής Τεκμηρίωσης INLAW. Διευθύνει δύο μηνιαία νομικά περιοδικά (έκδοσης INLAW). Έχει συγγράψει βιβλία εμπορικού δικαίου (Αρχές Εμπορικού Δικαίου Ι – Πιστωτικοί Τίτλοι και Αρχές Εμπορικού Δικαίου ΙΙ-Εταιρείες) 

Με τη συμμετοχή στο σεμινάριο προσφέρεται δωρεάν η εγγραφή και συνδρομή για 6 μήνες στην Τράπεζα Νομικής Τεκμηρίωσης, www.inlaw.gr 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Τμήμα Επιμόρφωσης 

Τηλ:210-3623089, 210-3623029, 210-3623736 

Fax: 210 – 3390522 

E – mail: centre@cecl.gr 

Website: www.cecl.gr