ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Πού απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους εταιριών, δικηγόρους της δικαστηριακής πρακτικής και στελέχη επιχειρήσεων που ασχολούνται με προμήθειες του δημόσιου τομέα. Αφορά, επίσης, στελέχη του δημόσιου τομέα που ασχολούνται με τις προμήθειες.

Εισηγητής
Ιωάννης Κοϊμτζόγλου, Δικηγόρος, Διδάκτωρ Διοικητικού Δικαίου

Αξία συμμετοχής
250 € (για ασκούμενους δικηγόρους έκπτωση 20%)

Ημέρες και ώρες υλοποίησης
10 και 11 Ιουνίου 2009, 17:00-21:00

ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παράσχει σαφή και εφαρμόσιμη πληροφόρηση και λύσεις σε καίρια νομικά ζητήματα που σχετίζονται με τις προμήθειες του δημόσιου τομέα. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 • Κοινοτικό και Εθνικό Νομοθετικό Πλαίσιο για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων προμηθειών του Δημοσίου
  – 
  Το βασικό πλαίσιο και οι συμβάσεις 
  – Το ειδικό πλαίσιο ( προμήθειες αμυντικού υλικουκαι ενόπλων δυνάμεων, προμήθειες φορέων υγείας και κοινωνικής ασφάλισης , προμήθειες ΟΤΑ ) 
 • Διοικητική διαδικασία σύναψης δημόσιων συμβάσεων προμηθειών του Δημοσίου
  – 
  Το νομοθετικό πλαίσιο
  – Η προετοιμασία της υποψηφιότητας για συμμετοχή στο διαγωνισμό που αφορά συμβάσεις προμηθειών του Δημοσίου 
 • Δικαστική και εξώδικη προστασία στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων προμηθειών του Δημοσίου 
  – 
  Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος 
  – Η προσωρινή δικαστική προστασία (ασφαλιστικά μέτρα) ενώπιον πολιτικών δικαστηρίων και Συμβουλίου της Επικρατείας 
  – Ο δημοσιονομικός έλεγχος 

Εισηγητής: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΪΜΤΖΟΓΛΟΥ 

Είναι Διδάκτορας Δημοσίου Δικαίου Νομικής Σχολής Α.Π.Θ., Δικηγόρος –Εταίρος σε Δικηγορική Εταιρεία. Χειρίζεται υποθέσεις Δημοσίου Δικαίου ενώπιον Διοικητικών Δικαστηρίων και του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σημαντικό τμήμα της δικηγορικής του δραστηριότητας αποτελεί η συμβουλευτική δικηγορία σε θέματα Δημοσίου Δικαίου (με έμφαση στο Διοικητικό Δίκαιο). Έχει μακροχρόνια διδακτική εμπειρία σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Ανώτατες Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων και της Ελληνικής Αστυνομίας. Είναι Σύμβουλος Εκπαιδευομένων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, εντεταλμένος Εισηγητής στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Μέλος, με την ιδιότητα του εξωτερικού συνεργάτη, νομοπαρασκευαστικών επιτροπών. Έχει συγγράψει μονογραφίες και δημοσιεύει τακτικά άρθρα και νομολογιακά σχόλια σε επιστημονικά περιοδικά. 

Θα διανεμηθεί φάκελος με υποδείγματα, νομοθεσία, νομολογία, βιβλιογραφία 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Τμήμα Επιμόρφωσης 

Τηλ:210-3623089, 210-3623029, 210-3623736 

Fax: 210 – 3390522 

E – mail: centre@cecl.gr Website: www.cecl.gr