ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΟΦΟΚΤΗΣΙΑΣ – ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Πού απευθύνεται
Απευθύνεται σε δικηγόρους και νομικούς που ασχολούνται ήδη ή επιθυμούν να ασχοληθούν με το δίκαιο της οριζόντιας ιδιοκτησίας. Επίσης απευθύνεται σε διαχειριστές και συνιδιοκτήτες πολυώροφων κτιρίων. 

Εισηγητής
Ιωάννης Κατράς, Δικηγόρος

Αξία συμμετοχής
250 € (για ασκούμενους δικηγόρους έκπτωση 20%)

Ημέρες και ώρες υλοποίησης
3 και 4 Δεκεμβρίου 2008, 17:00-21:00

ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παράσχει σε όλους τους συμμετέχοντες, με απλό και κατανοητό τρόπο και ανεξαρτήτως της μέχρι τώρα εμπειρίας ή τριβής τους με το αντικείμενο, τις απαραίτητες πληροφορίες για την εξοικείωση τους με τις νομικές έννοιες και τη λειτουργία του θεσμού της οροφοκτησίας καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των οροφοκτητών. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 • Σύσταση οροφοκτησίας 

  – Έννοια και φύση οροφοκτησίας. Γενικές αρχές οροφοκτησίας 

  – Τρόποι και τύπος σύστασης οροφοκτησίας 

  – Προϋποθέσεις σύστασης 

 • Λειτουργία της οροφοκτησίας σε περίπτωση μη ύπαρξης Κανονισμού 

  – Κοινά μέρη της κοινωνίας 

  – Δικαιώματα και υποχρεώσεις των ιδιοκτητών σε σχέση με τη χωριστή ιδιοκτησία τους 

  – Δικαιώματα και υποχρεώσεις των ιδιοκτητών σε σχέση με τα κοινά μέρη 

  – Συμμετοχή στις κοινές δαπάνες 

  – Διοίκηση και διαχείριση της κοινωνίας αν δεν υπάρχει Κανονισμός 

 • Λειτουργία της οροφοκτησίας σε περίπτωση ύπαρξης Κανονισμού 

  – Φύση Κανονισμού 

  – Προϋποθέσεις – τύπος Κανονισμού 

  – Καθορισμός και χρήση κοινών πραγμάτων 

  – Κοινές δαπάνες 

  – Διατήρηση ζώων στις χωριστές ιδιοκτησίες 

  – Γενική Συνέλευση συνιδιοκτητών 

  – Διαχειριστής οροφοκτησίας 

  – Κατάρτιση Κανονισμού ύστερα από άδεια του δικαστηρίου 

 • Επέκταση της οικοδομής 
 • Λύση της οροφοκτησίας

Εισηγητής: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΡΑΣ 

Ο Ιωάννης Κατράς είναι Δικηγόρος Αθηνών. Έχει συγγράψει, μεταξύ άλλων, το έργο «Πανδέκτης Μισθώσεων και Οροφοκτησίας», «Αγωγές Αστικού Κώδικα & Ενστάσεις», «Αιτήσεις Ασφαλιστικών Μέτρων & άμυνα αντιδίκου».

Θα διανεμηθεί φάκελος με υλικό επιμόρφωσης 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Τμήμα Επιμόρφωσης 

Τηλ:210-3623089, 210-3623029, 210-3623736 

Fax: 210 – 3390522 

E – mail: centre@cecl.gr 

Website: www.cecl.gr