ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

Εισηγητής
Απόστολος Άνθιμος, ΔΝ – Δικηγόρος

Αξία συμμετοχής
250 € (για ασκούμενους δικηγόρους έκπτωση 20%)

Ημέρες και ώρες υλοποίησης
1 και 2 Δεκεμβρίου 2008, 17:00-21:00

Πού απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε νομικούς / δικηγόρους / ασκούμενες και ασκούμενους δικηγόρους / νομικούς συμβούλους επιχειρήσεων με διεθνή δραστηριότητα, καθώς και δικαστές, που αναζητούν ταχεία και πλήρη πληροφόρηση σχετικά με ζητήματα διεθνούς δικαιοδοσίας, επιδόσεων στην αλλοδαπή, διεξαγωγής αποδείξεων σε υποθέσεις με διασυνοριακό χαρακτήρα, αναγνώρισης και εκτέλεσης αλλοδαπών αποφάσεων. 

ΣΚΟΠΟΣ 

Το σεμινάριο έχει σκοπό να μεταδώσει γνώσεις και πρακτικές στους συμμετέχοντες, ώστε να κατανοούν και να εφαρμόζουν ορθά τις σχετικές διατάξεις και να παρέχεται ασφάλεια δικαίου. Βασικό στόχο αποτελεί η διευκόλυνση της βέλτιστης εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου στο συγκεκριμένο τομέα. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 • Ιστορική αναδρομή και γενική εισαγωγή στην εξέλιξη του κοινοτικού δικονομικού διεθνούς δικαίου 

  * Το δικονομικό διεθνές δίκαιο πριν από τη Συνθήκη του Άμστερνταμ – Σύμβαση Βρυξελλών / Λουγκάνο 

  – Οι καινοτομίες της Συνθήκης του Άμστερνταμ 

 • Παρουσίαση του συνόλου του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου 

  – Καν. 1346/2000 

  – Καν. 44/2001 

  – Καν. 1206/2001 

  – Καν. 2201/2003 

  – Καν. 805/2004 

  – Καν. 1896/2006 

  – Καν. 861/2007 

  – Καν. 1393/2007 

  – Οδηγία 2003/2 

  – Οδηγία 2008/52 

 • Αναλυτική παρουσίαση Καν. 1393/2007 

  – Ανάπτυξη της σχετικής κοινοτικής νομολογίας 

  – Μελέτες περιπτώσεων (Case studies) 

 • Αναλυτική παρουσίαση Καν. 805/2004 

 • Αναλυτική παρουσίαση Kαν. 1896/2006

Εισηγητής: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΘΙΜΟΣ 

Πτυχιούχος του τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1991). Μεταπτυχιακές σπουδές στις νομικές σχολές Αννοβέρου και Θεσσαλονίκης (1991-1993, 1993-1995). Δικηγόρος από το 1995. Διδάκτορας στη νομική σχολή Θεσσαλονίκης από το 2002 [Αναγνώριση και εκτέλεση ερήμην αλλοδαπών αποφάσεων – βραβείο της Ένωσης Ελλήνων Δικονομολόγων ως καλύτερης μελέτης δικονομικού δικαίου που δημοσιεύθηκε κατά την τριετία 2001-2004]. Πλήθος δημοσιεύσεων στον ελληνικό, αγγλικό, γερμανικό και ισπανικό νομικό τύπο σχετικών με τη θεματική. Διαιτητής στο Κέντρο επίλυσης διαφορών επί κοινοτικών ονομάτων χώρου [.eu]. Επιστημονικός συνεργάτης στο περιοδικό ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ (υπεύθυνος τομέα κοινοτικού δικαίου). Εμπειρογνώμονας σε θέματα δικονομικού διεθνούς δικαίου στο πλαίσιο κοινοτικών προγραμμάτων κατάρτισης δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων (Κύπρος, Βουλγαρία, Σλοβακία, Τουρκία, Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Ρουμανία). Επιστημονικός υπεύθυνος στο κοινοτικό πρόγραμμα “Judicial Cooperation in Civil Law Matters: The application of Regulations 1348/2000 and 44/2001” (Execution of Judgments, Service of Process Abroad) JAI/2003/FPC/012. 

Θα διανεμηθεί φάκελος με υλικό επιμόρφωσης 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Τμήμα Επιμόρφωσης 

Τηλ: 210-3623089, 210-3623029, 210-3623736 

Fax: 210 – 3390522 

E – mail: centre@cecl.gr Website: www.cecl.gr