ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ (ΚΝΝ 3459/2006)

Πού απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, δικαστές, εισαγ-γελείς, σωφρονιστικούς υπαλλήλους, προσωπικό φορέων αρμοδίων για την εκπόνηση ή υλοποίηση πολιτικής για τα ναρκωτικά (π.χ. Υπουργείου Υγείας, ΥΠΕΣΔΔΑ, Εμπορικής Ναυτιλίας, Διεύθυνσης Σωφρονιστικής Αγωγής Υπουργεί-ου Δικαιοσύνης, υπηρεσιακών μονάδων υπουργείων, ΟΚΑΝΑ) και σε μη νομικούς επαγγελματίες εμπλεκόμενους με τη διάθεση ουσιών.

Εισηγητής
Χάρης Παπαχαραλάμπους, ΔΝ – Δικηγόρος

Αξία συμμετοχής
250 € (για ασκούμενους δικηγόρους, έκπτωση 20%)

Ημέρες και ώρες υλοποίησης
10 και 12 Νοεμβρίου 2008

ΣΚΟΠΟΣ 

Μετάδοση γνώσης για την εθνική και διεθνή νομοθεσία για τα ναρκωτικά, εντοπισμός ζητημάτων κρίσιμων για τον υπερασπιστικό χειρισμό υποθέσεων ναρκωτικών, ενίσχυση του επιστημονικού διαλόγου μεταξύ θεωρίας και δικαστικής/εισαγγελικής πράξης, εντοπισμός ειδικών ζητημάτων σωφρονιστικής αγωγής, δικαιοπολιτικές προτάσεις. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 • Η νόμιμη διάθεση των ουσιών 

  – Διοικητικό πλαίσιο, κρατικός έλεγχος, ευθύνη φυσικών προσώπων και φορέων (ρόλος Υπουργείου Υγείας-ΕΟΦ, έργο Επιτροπής Ναρκωτικών, ευθύνη επαγγελματιών, ιδίως ιατρών και φαρμακοποιών, τελωνειακή φύλαξη διαμετακομιζόμενων ουσιών). 

 • Εγκλήματα και κυρώσεις 

  – Βασικά εγκλήματα. Παρουσίαση. 
  – Ειδικές προβληματικές (π.χ.: πεδίο εφαρμογής αόριστων εννοιών, ζητήματα απρόσφορης απόπειρας, εύρος εννοίας της συντέλεσης στη διάδοση της χρήσης, οργανωμένη τέλεση και συρροή με τον ν. 2928/2001 περί εγκληματικών οργανώσεων, ζητήματα τέλεσης κατ’ εξακολούθηση). 
  – Διακεκριμένες περιπτώσεις και επιβαρυντικές περιστάσεις. 
  – Ανάλογες ειδικές προβληματικές (π.χ.: έννοια μεσολάβησης στη διανομή ουσιών σε χώρους άμεσης γειτνίασης με ευαίσθητους χώρους, όπως σχολεία κ.λπ., κατ’ επάγγελμα ή κατά συνήθεια τέλεση, ιδιαίτερη επικινδυνότητα του δράστη, διακεκριμένη αποδοχή προϊόντων εγκλήματος). 
  – Η ιδιώνυμη ποινική ευθύνη ιατρών και φαρμακοποιών. 
  – Η ποινικοποίηση της πρόκλησης και διαφήμισης της χρήσης ουσιών. Τα συνταγματικά και ποινικο-δογματικά προβλήματά της. 
  – Οι ρυθμίσεις για τους «μεταμεληθέντες».Οι παρεπόμενες ποινές και μέτρα ασφαλείας. Ειδικά: Το πρόβλημα με τη δικαστική απέλαση αλλοδαπών (και η σημασία της υπόθεσης Kaja ενώπιον του ΕΔΔΑ). Φύση και έκταση της δήμευσης και η «γνώση» του κυρίου του δημευτέου αντικειμένου. 

 • Το αξιόποινο της αποκλειστικής χρήσης. Μέτρα θεραπείας 

  Ειδικά ζητήματα: Διαπίστωση της ίδιας χρήσης. Συμπτωματικότητα τέλεσης. «Μικροδιακίνηση». 
  – Ο εξαρτημένος χρήστης. Έννοια και μεταχείριση. 
  – Ο εξαρτημένος χρήστης δράστης εγκλημάτων για τη διευκόλυνση της χρήσης. Ευεργετήματα. Προβλήματα των εξαιρέσεων από αυτά (π.χ. «κακούργημα με διεθνείς διασυνδέσεις», «μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών»). 

 • Δικονομικές προβλέψεις 

  – Πράξεις ελεγκτικών οργάνων. Ειδικά: ανακριτική διείσδυση και δράση agent provocateur. Σχέση με τις ανακριτικές πράξεις για το οργανωμένο έγκλημα. 
  – Τα συνταγματικά όρια του προληπτικού ελέγχου διαπίστωσης ουσιών. Η σημασία της υπόθεσης υπ’ αριθμ. 14768/2004 ενώπιον του Συνηγόρου του Πολίτη. 
  – Ο κανόνας της εισαγωγής της υπόθεσης στο ακροατήριο με απ’ ευθείας κλήση του κατηγορουμένου. 

 • Σωφρονιστικά θέματα 

  – Θεραπεία στο κατάστημα και το καθεστώς των μεταγωγών. 
  – Τα προβλήματα από την αυστηροποίηση του νομικού πλαισίου για την υφ’ όρον απόλυση και τις τακτικές άδειες των «εμπόρων» ναρκωτικών (Ν. 2943/2001). 

 • Επίκαιρες τάσεις της νομολογίας 
 • Επισκόπηση διεθνούς νομοθεσίας για τα ναρκωτικά 

Εισηγητής: ΧΑΡΗΣ Ν. ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 

Είναι Δρ. Νομικής του Πανεπιστημίου Goethe της Φρανκφούρτης, Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και Ειδικός Επιστήμων στον Κύκλο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συνηγόρου του Πολίτη. Είναι συγγραφέας δύο μονογραφιών και μεγάλου αριθμού μελετών στα πεδία του εθνικού και διεθνούς ποινικού δικαίου. 

Θα διανεμηθεί φάκελος με υλικό επιμόρφωσης 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Τμήμα Επιμόρφωσης 

Τηλ:210-3623089, 210-3623029, 210-3623736 

Fax: 210 – 3390522 

E – mail: centre@cecl.gr 

Website: www.cecl.gr