ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

Πού απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους και νομικούς συμβούλους που ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε ζητήματα διεθνούς δικαιοδοσίας, εφαρμοστέου δικαίου και αναγνώρισης/ εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων. Το σεμινάριο είναι πρακτικά προσανατολισμένο και δίνει έμφαση στη σχετική νομολογία και στην εφαρμογή της στην πράξη τόσο στο πλαίσιο συμβάσεων όσο και ενώπιον των δικαστηρίων.

Εισηγητής
Χάρης Μεϊδάνης, ΔΝ – Δικηγόρος

Αξία συμμετοχής
250 € (για ασκούμενους δικηγόρους έκπτωση 20%)

Ημέρες και ώρες υλοποίησης
3 και 4 Νοεμβρίου 2008, 17:00-21:00

ΣΚΟΠΟΣ 
Να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες τις βασικές αρχές και ρυθμίσεις του ιδιωτικού και δικονομικού διεθνούς δικαίου της Ε.Ε. καθώς και να γνωρίσουν τις πρακτικές εφαρμογές που αυτές βρίσκουν στην άσκηση της δικηγορίας, ιδίως όταν αυτή έχει διεθνή διάσταση. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 • Βασικές έννοιες του δικονομικού και ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και μεταξύ τους σχέση 

  – Διεθνής δικαιοδοσία 
  – Εφαρμοστέο δίκαιο 
  – Διεθνής αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων 

 • Γενική παρουσίαση των αρχών του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου της Ε.Ε. 

  – Η ελεύθερη κυκλοφορία αποφάσεων στην Ε.Ε. 
  – Ενιαίος δικαστικός χώρος 
  – Δικαστική συνεργασία στις αστικές υποθέσεις στην Ε.Ε 

 • Ο Κανονισμός 44/2001 (Βρυξέλλες Ι) 

  – Πεδίο εφαρμογής 
  – Διατάξεις διεθνούς δικαιοδοσίας 
  – Η μεταξύ τους ιεράρχηση 
  – Διεθνής εκκρεμοδικία 
  – Η διεθνής αναγνώριση και εκτέλεση 

 • Ο Κανονισμός 593/2008 (Ρώμη Ι) 

  – Πεδίο εφαρμογής 
  – Επιλογή δικαίου 
  – Έλλειψη επιλογής δικαίου 
  – Δημόσια τάξη/ κανόνες αμέσου εφαρμογής (υπερισχύουσες διατάξεις αναγκαστικού δικαίου) 
  – Ειδικές κατηγορίες συμβάσεων 

 • Κανονισμός 864/2007 (Ρώμη ΙΙ) 

  – Πεδίο εφαρμογής 
  – Εφαρμοστέο δίκαιο σε αδικοπραξίες/αδικαιολόγητο πλουτισμό/ διοίκηση αλλοτρίων/ ευθύνη από διαπραγματεύσεις 
  – Ειδικές περιπτώσεις εξωσυμβατικών ενοχών 
  – Δυνατότητα επιλογής δικαίου 
  – Δημόσια τάξη/ κανόνες αμέσου εφαρμογής (υπερισχύουσες διατάξεις αναγκαστικού δικαίου)

Εισηγητής: ΧΑΡΗΣ Π. ΜΕΪΔΑΝΗΣ
Ο Χάρης Μεϊδάνης είναι δικηγόρος – Δ.Ν. με σπουδές στην Αθήνα και το Λονδίνο. Διδάσκει στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου. Επίσης συνεργάζεται διδακτικά και ερευνητικά με ιδρύματα του εξωτερικού. Σημαντικό μέρος του επιστημονικού και συγγραφικού του έργου αποτελεί το ιδιωτικό και δικονομικό διεθνές δίκαιο της Ε.Ε. Στο αντικείμενο αυτό δημοσιεύει τακτικά άρθρα και νομολογιακά σχόλια σε επιστημονικά περιοδικά στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ έχει συμμετάσχει και σε συλλογικά έργα. 

Θα διανεμηθεί φάκελος με υλικό επιμόρφωσης 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Τμήμα Επιμόρφωσης 

Τηλ:210-3623089, 210-3623029, 210-3623736 

Fax: 210 – 3390522 

E – mail: centre@cecl.gr 

Website: www.cecl.gr