ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΤΑ

Εισηγητής
Ιωάννης Κοϊμτζόγλου, Δικηγόρος, Διδάκτωρ Διοικητικού Δικαίου

Αξία συμμετοχής
250 € (για ασκούμενους δικηγόρους έκπτωση 20%)

Ημέρες και ώρες υλοποίησης
22 και 23 Οκτωβρίου 2008, 17:00-21:00

Πού απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους της δικαστηριακής πρακτικής που ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε ζητήματα πειθαρχικού δικαίου και υπηρεσιακών μεταβολών δημοσίων υπαλλήλων και υπαλλήλων ΟΤΑ. Αφορά επίσης και στελέχη του δημόσιου τομέα τόσο σε σχέση με την ατομική υπηρεσιακή τους κατάστασή όσο και με το χειρισμό σχετικών υπηρεσιακών υποθέσεων.

 

ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παράσχει σαφείς και πρακτικές λύσεις σε καίρια νομικά ζητήματα που σχετίζονται με το πειθαρχικό δίκαιο και τις υπηρεσιακές μεταβολές δημοσίων υπαλλήλων και υπαλλήλων ΟΤΑ. Το πρακτικό ενδιαφέρον των ζητημάτων σε συνδυασμό με τις νομολογιακές εξελίξεις καθιστούν χρήσιμο το σεμινάριο όχι μόνο για τους νομικούς που χειρίζονται τα ζητήματα αλλά και για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 • Γενικό και ειδικό νομοθετικό πλαίσιο 
  – 
  Δημόσιοι υπάλληλοι 
  – Υπάλληλοι ΟΤΑ 
 • Οι υπηρεσιακές μεταβολές των δημοσίων υπαλλήλων και υπαλλήλων ΟΤΑ 
  – 
  Η υπηρεσιακή κινητικότητα (τοποθέτηση, μετακίνηση,μετάθεση, απόσπαση) 
  – Η μετάταξη 
  – Η κατάταξη σε θέσεις 
  – Η προαγωγή 
  – Η διαθεσιμότητα 
  – Η αργία και η αναστολή άσκησης καθηκόντων 
  – Η παραίτηση 
  – Η έκπτωση 
  – Η απόλυση 
 • Πειθαρχικό Δίκαιο 
  – 
  Πειθαρχικά παραπτώματα 
  – Πειθαρχικές ποινές 
  – H δίωξη των πειθαρχικών παραπτωμάτων 
  – Πειθαρχικά όργανα 
  – Πειθαρχική διαδικασία 
  – Μέσα δικαστικής και διοικητικής προστασίας πειθαρχικώς διωκόμενου υπαλλήλου (ένσταση–προσφυγή)

Εισηγητής: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΪΜΤΖΟΓΛΟΥ 

Είναι Διδάκτορας Δημοσίου Δικαίου Νομικής Σχολής Α.Π.Θ. Δικηγόρος –Εταίρος σε Δικηγορική Εταιρεία. Χειρίζεται υποθέσεις Δημοσίου Δικαίου ενώπιον Διοικητικών Δικαστηρίων και του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σημαντικό τμήμα της Δικηγορικής του δραστηριότητας αποτελεί η συμβουλευτική Δικηγορία σε θέματα Δημοσίου Δικαίου (με έμφαση στο Διοικητικό Δίκαιο). Έχει μακροχρόνια διδακτική εμπειρία σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Ανώτατες Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων και Ελληνικής Αστυνομίας. Είναι Σύμβουλος Εκπαιδευομένων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, εντεταλμένος Εισηγητής στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Μέλος, με την ιδιότητα του εξωτερικού συνεργάτη, νομοπαρασκευαστικών επιτροπών. Έχει συγγράψει μονογραφίες και δημοσιεύει τακτικά άρθρα και νομολογιακά σχόλια σε επιστημονικά περιοδικά 

Θα διανεμηθεί φάκελος με υλικό επιμόρφωσης 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Τμήμα Επιμόρφωσης 

Τηλ:210-3623089, 210-3623029, 210-3623736 

Fax: 210 – 3390522 

E – mail: centre@cecl.gr Website: www.cecl.gr