ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Εισηγητής
Παναγιώτης Αρτίκης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά

Αξία συμμετοχής
250€ (για ασκούμενους δικηγόρους έκπτωση 20%)

Ημέρες και ώρες υλοποίησης
21 και 23 Οκτωβρίου 2008, 17:00-21:00

 

Πού απευθύνεται

 • Σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών με πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε γνωστικό αντικείμενο μη οικονομικής κατεύθυνσης που θα ήθελαν να εξοικειωθούν με τις σύγχρονες χρηματοοικονομικές τεχνικές
 • Σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών με πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε γνωστικό αντικείμενο μη οικονομικής κατεύθυνσης που θέλουν να βελτιώσουν και εξειδικεύσουν τις γνώσεις τους
 • Σε δικηγόρους και ελεύθερους επαγγελματίες που διαθέτουν τα προσόντα/στοιχεία των παραπάνω κατηγοριών

ΣΚΟΠΟΣ 

Ανάλυση σε βάθος της λειτουργίας των σύγχρονών αγορών χρήματος και των χρηματοοικονομικών προϊόντων που διαπραγματεύονται σε αυτές. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην ελληνική αγορά χρήματος. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 • Μακροοικονομικό πλαίσιο λειτουργίας αγορών 
 • Κατηγορίες 
 • Συμμετέχοντες – Διαμεσολαβητές 
 • Αρχιτεκτονικές αγορών 
 • Ρόλος κεντρικής τράπεζας 
 • Διατραπεζική αγορά 
 • Εργαλεία αγοράς (repos, έντοκα γραμμάτια, πιστοποιητικά καταθέσεων, εμπορικά χρεόγραφα, χρεόγραφα τραπεζικής αποδοχής, swaps κ.λπ.)
 • Ευρωαγορές

Εισηγητής: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΤΙΚΗΣ 
O Δρ. Παναγιώτης Γ. Αρτίκης είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων. Έχει διατελέσει για μια δεκαετία υψηλόβαθμο στέλεχος σε εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και έχει δημοσιεύσει ερευνητικές του εργασίες σε αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού, ενώ έχει συμμετάσχει σε πλήθος διεθνών επιστημονικών συνεδρίων. 

Θα διανεμηθεί φάκελος με υλικό επιμόρφωσης 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Τμήμα Επιμόρφωσης 

Τηλ:210-3623089, 210-3623029, 210-3623736 

Fax: 210 – 3390522 

E – mail: centre@cecl.gr 

Website: www.cecl.gr