ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Εισηγητής
Γεώργιος Αρτίκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά

Αξία συμμετοχής
250 € (για ασκούμενους δικηγόρους έκπτωση 20%)

Ημέρες και ώρες υλοποίησης
14 και 16 Οκτωβρίου 2008, 17:00-21:00

 

Πού απευθύνεται

 • Σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών με πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε γνωστικό αντικείμενο μη οικονομικής κατεύθυνσης που θα ήθελαν να εξοικειωθούν με τις σύγχρονες χρηματοοικονομικές τεχνικές
 • Σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών με πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε γνωστικό αντικείμενο μη οικονομικής κατεύθυνσης που θέλουν να βελτιώσουν και εξειδικεύσουν τις γνώσεις τους
 • Σε δικηγόρους και ελεύθερους επαγγελματίες που διαθέτουν τα προσόντα/στοιχεία των παραπάνω κατηγοριών

ΣΚΟΠΟΣ 

Ανάλυση σε βάθος και με πρακτικό προσανατολισμό των σύγχρονων τεχνικών που έχουν αναπτυχθεί για να βοηθήσουν τα στελέχη στη λήψη ορθών αποφάσεων επενδύσεων σε πάγια ενεργητικά στοιχεία. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 • Έννοια, είδη, χρησιμότητα και φύση επενδύσεων
 • Διαχρονική αξία χρήματος
 • Υπολογισμός ταμιακών ροών
 • Μέθοδοι αξιολόγησης επενδύσεων 

  – Επανείσπραξη Ποσού Επένδυσης 

  – Καθαρή Παρούσα Αξία 

  – Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης

 • Προϋπολογισμός επενδύσεων

Εισηγητής: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΤΙΚΗΣ 

O Δρ. Γεώργιος Π. Αρτίκης είναι Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων. Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει τόσο σειρά βιβλίων στο χώρο της χρηματοοικονομικής διοίκησης όσο και πλήθος ερευνητικών εργασιών σε αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά της Ελλάδας και του εξωτερικού. Επίσης ο Δρ. Αρτίκης έχει να επιδείξει πλούσια επιχειρηματική εμπειρία σε υψηλόβαθμες θέσεις τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα. 

Θα διανεμηθεί φάκελος με υλικό επιμόρφωσης 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Τμήμα Επιμόρφωσης 

Τηλ:210-3623089, 210-3623029, 210-3623736 

Fax: 210 – 3390522 

E – mail: centre@cecl.gr 

Website: www.cecl.gr